'Disk at Once' is het in één keer beschrijven van een CD. Herschrijven kan dus niet meer. Vooral gebruikt voor het maken van een image of het kopiëren van gehele CD's.