Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Dit is een gebundelde lichtstraal van één golflengte. Reeds in 1957 uitgevonden en in 1960 gebruikt. Vanaf de jaren 1990 een veel gebruikte techniek door de komst van de halfgeleider laser. Deze techniek wordt o.a. in laserprinters, optische disks zoals cd/dvd en glasvezelcommunicatie gebruikt.