'Billion Instructions Per Second' geeft de rekensnelheid aan van computers. Een Bips is een miljard instructies per seconde.