Net zoals in de persoonlijke omgang is ook op het internet een pakket regels na te leven. Dit pakket is trouwens gebaseerd op het echte leven. Bepaalde uitdrukkingen, afkortingen, gebruik van hoofdletters, hebben een eigen betekenis.