of Peer to Peer. Twee computers met elkaar verbonden zonder tussenkomst, noemt met P2P. De meeste bestandsuitwisselingen vinden op deze manier plaats. Data gaan rechtstreeks van de zender naar de ontvanger, zonder dat ze eerst over een server passeren.