Het Pad of Path is de weg die moet gevolgd worden om een bepaald bestand te zoeken. Hierbij moet de structuur van de tree (boom) gevolgd worden.
bv C:\MijnDocumenten\MijnAfbeeldingen\Foto's vakantie\Aan het strand van Scheveningen.jpg