Kleine uitbreidingskaarten voor bv notebooks, die in hiervoor bestemde sloten kunnen geplugd worden.