Bekende processorreeks van Intel, na het verdwijnen van de 80486. Laatst gekende variant was de P-IV.