Dit is een programma dat bij het opstarten van een pc u de mogelijkheid geeft te kiezen welk besturingssysteem je wil opstarten. Men spreekt dan van een 'multibooten'.