Een toepassing van of naar het internet gebruikt altijd een typisch poortnummer. Voor webservers is dat meestal 80, ftp gebruikt dan poort 21, mail wordt gecheckt via poort 110 (POP3). Bij het instellen van een server moet men erop letten de correcte poort in te stellen, ofwel via router of firewall.