= Post Office Protocol. Het POP3-protocol is het meest bekende protocol voor het ontvangen van e-mail. Via dit protocol maakt de computer verbinding met de mailserver om nieuwe e-mail op te vragen. Eens de mail is opgehaald, wordt ze van de server gewist, behalve bij nadrukkelijke overeenkomst.