= Root Mean Square. Het vermogen van luidsprekers. Op een website wordt vaak de RMS vermeldt, zoniet, krijgt men een piekvermogen dat beduidend lager ligt dan het RMS-vermogen. Wordt uitgedrukt in Watt.