= Rich Text Format. Een tekstformaat dat door alle tekstverwerkers wordt ondersteund. Basiszaken zoals vet, italiek, onderlijnd kunnen hier worden weergegeven. Meer uitgebreide opmaak kan niet.