Bekend in fotografisch milieu. En bepaald deel in een foto wordt meestal scherp gesteld, wat buiten deze focus valt, wordt waziger weergegeven. Het vraagt een zekere kennis van de technieken om ervoor te zorgen dat ofwel lles scherp wordt weergegeven, ofwel het gefocuste onderwerp zelf.