Slipstreamen is het downloaden van pakketten (bv Service Pack 2) om op CD-Rom te branden. Met een authentieke XP-CD kan men dan een aangepaste installatie CD maken, inclusief het Service Pack.