Een rekenblad (Excel, Calc) waar gegevens in kolommen en rijen kunnen ingevoerd worden om ze te bewerken.