= Secure Socket Layer. Het uitwisselen van informatie over een beveiligde verbinding van het internet via encryptie.