Een tabblad kan men bijna overal vinden in programma's: bij de help-bestanden, bij opties of instellingen. Een tabblad kan je selecteren door bovenaan het kleine venstertje op de afgeronde uitsteeksels te klikken.