Als een afbeelding te groot is om te plaatsen op een site of forum, maakt men gebruik van een afbeelding in postzegelformaat, die bij aanklikken doorverwijst naar de grote afbeelding.