Om een lokaal netwerk via het internet te gebruiken kan men zodanig beveiligen dat enkel contacten binnen deze 'tunnel' kunnen tot stand komen en gegevens kunnen uitgewisseld worden. Dit gebeurt d.m.v. speciale software.