= Video Graphics Array. Een noodzakelijke technologie om op verschillende resoluties te kunnen werken.