Multiple Instruction stream Single Data stream. Een voorbeeld hiervan zijn Pipelined Vector processors.