Single Instruction stream Multiple Data stream. Een voorbeeld zijn array processors.