Static Random Access Memory. Volatile geheugen dat trager is dan andere soorten maar een lager verbruik heeft.