Write-Once/Read-Many. Dit is de naam opslag media of opslag systemen die men éénmalig kan branden door middel van een hoog energetische laser. De huidige CD(-ROM) is geen WORM omdat ze niet meer schrijfbaar zijn door een computer.