Amplitude Modulatie. Zie ook Modulatie. AM maakt gebruik van golven waarbij de Amplitude van de respectievelijke golven, binaire waarden voorstellen. Voorbeeld: Hoge amplitude = waarde 1, lage amplitude = waarde 0. Gevoelig voor ruis.