Het omzetten van Analoge signalen naar Binaire signalen en omgekeerd met respectievelijk een demodulator en modulator.