Volledige versie bekijken : Powerpoint 2007 - 03 - Tekst, lettertypencompuchrisje
23 April 2009, 01:11
Elke voorstelling heeft op zijn minst een introductie-pagina nodig. Daarin komt meestal de titel terecht en eventueel de naam van de maker. Is er muziek toegevoegd, kan je hier ook eventueel het nummer en de uitvoerder ervan melden, maar dat kan net zo goed op je laatste dia gebeuren als afsluiter.

Om tekst in je presentatie te krijgen, maar je vooral gebruik van het tabje Invoegen in je menu-lint. Van links naar rechts kan je meteen zien welke elementen er beschikbaar zijn.
Een tabel kan je importeren vanuit Excel, Word of er zelf één maken in de dia zelf. Het item met de afbeeldingen laten we ook nog even liggen voor later en koppelingen slaan we ook even over.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/overzichttekstinvoegen.jpg

We nemen het eerste item: tekstvak invoegen. Je merkt opeens dat je muis geen pijltje meer is, maar gewoon een streepje blijft op je dia, net als in Word. Maak even een rechthoekje met de linkermuisknop ingedrukt en je krijg een vakje te zien, waar nog niks in staat.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/tekstvak.jpg

Je werkbalk boven is ook weer anders, het opmaakpalet voor tekst staat nu uitgeklapt klaar. Kies een geschikt lettertype en pixelgrootte en tik je tekst door even te klikken in het tekstvak. Zolang je binnen dat tekstvak blijft, kan je tikken zoveel je wenst. Maar om een visuele presentatie te maken is dit niet aan te raden. Je zou niet willen dat je publiek ligt te snurken tijdens je voorstelling.
Bij een professionele voorstelling, hou je aan titels, subtitels, hoofdpunten. Voor een relaxte presentatie, zoals wij ze liefst zien, is teveel tekst zelfs storend.
Ben je niet tevreden met het resultaat, kan je nog alles met de tekst aanvangen door die te selecteren. Je krijgt meteen alle mogelijke opties voorgeschoteld in een snelmenu.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/tekstvakopmaken.jpg

Ik hoop dat ik niet meer hoef uit te leggen wat alles betekent. Vet, cursief, onderlijnd, andere tekstkleur, ander lettertype of grootte, uitlijning, maar ook de mogelijke eisen voor het tekstvak, zoals randen, opvulling...
Dezelfde mogelijkheden kan je ook in het lint terugvinden. Voordeel hierbij is dat je meteen het effect ziet zonder dat je al een keuze hebt gemaakt. Voor een presentatie is een lettergrootte van minimaal 18px nodig.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/tekstvakopmaken-randen.jpg

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/tekstvakopmaken-randen1.jpg

Ben je na een tijdje toch niet zo tevreden over het resultaat, bv lettertype, kan je alle tekst in een dia selecteren en omzetten in een ander.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/lettertypevervangen.jpg


https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/lettertypevervangen1.jpg

Maar natuurlijk kan je het net zo goed met het tab-onderdeel voor tekst in het lint. Als dit naar je zin is, kan je het ook toepassen op alle andere dia's met het handige verfborsteltje. Zorg ervoor dat je binnen het tekstvak staat en klik in de tab Start van het lint op het borsteltje. Met een dubbelklik hier kan je de opmaak meteen naar elke dia overbrengen. Vroeger moest je telkens opnieuw de opmaak kopiëren voor je dat kon doen. Door te slepen met de muisknop ingedrukt pas je alle opmaak op de andere elementen toe.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/opmaakkopieren.jpg

Zaken die je denkt nog nodig te hebben in een verdere fase van je presentatie, plak je in het klembord, dat je links in het lint vindt onder de tab Start. Het klembord kan tot 24 items onthouden, ga je hierboven, dan wordt de oudste 'plakker' verwijderd uit de lijst. Bij het afsluiten van powerpoint zal deze lijst worden leeggemaakt maar je kan ook op de knop Alles wissen klikken, of per item verwijderen.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/klembord.jpg

Heb je graag dit klembord altijd in je scherm, klik dan onderaan op Opties en kies wat je best uitkomt.

Heb je ergens een font (lettertype) opgehaald om in je powerpoint te gebruiken, dan is het mogelijk dat het niet als dusdanig wordt weergegeven op de pc van de ontvanger van je werk. Daartoe bestaat er de mogelijkheid om TrueType-lettertypen toe te voegen aan je voorstelling.
Hiervoor moet je even klikken op het Office logo. Onderaan op Opties voor Powerpoint om volgend tabblad te krijgen.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Tekst-lettertypen/lettertypeinsluiten.jpg

In het onderdeel Opslaan ga je in het rechterdeel een vinkje zetten voor: Lettertypen in het bestand insluiten. Kies wel de eerste sub-optie omdat je waarschijnlijk niet meteen wenst dat iedereen jouw werk zomaar even gaat verbouwen. Doe dit pas helemaal op het einde van je presentatie, als al de rest klaar is, vermits deze opdracht bij het tussentijds opslaan verloren gaat.

In een volgend deeltje gaan we verder spelen met letters, nl Wordart en meteen halen we het nieuwtje van Ppt2007 er ook bij: Smart Art

© 2009 compuchrisje voor minatica.be