Volledige versie bekijken : Powerpoint 2007 - 12 - Animaties 2compuchrisje
14 July 2009, 22:54
Nog even verder doorbomen over animaties. Want het is net dàt wat juist die extra toets kan geven aan jouw voorstelling. Mooie plaatjes zeggen veel, woorden kunnen dat benadrukken, maar hoé elke afbeelding onder de aandacht wordt gebracht speelt ook een grote rol.

In het animatie-schema staan een hele resem opties.
In een flitsende voorstelling met plaatjes die komen binnen dansen en huppelend verdwijnen, gecombineerd met een gelijkgestemd stukje muziek, maak je het geheel ijzersterk. Hetzelfde geldt ook voor de meer ingetogen presentaties, zoals bv natuurbeelden, of een mini-rondleiding in Brugge door Peenif en Fernandel.

Mijn favorieten in die animatie-reeks zijn, vervagen, uitbreiden en inkrimpen. Door de ingangen en uitgangen zo met elkaar te laten overeenstemmen en de animatie vooral zachtjes te laten verlopen, heb je het effect dat een afbeelding stilaan overgaat naar een tweede.
Na het verschijnen van de eerste, ga je dus de tweede laten 'binnenkomen', maar je gaat hier wel een vertraging moeten instellen, anders floept je eerste plaatje meteen weg. Hier wordt dus wel verondersteld dat je verschillende foto's binnen één dia gaat gebruiken.

Ik gebruik hier even twee plaatjes van Peenif, niet van hetzelfde gebouw maar wel met een 'richting', nl. in de hoogte.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel12-Animaties2/animatie2-1.jpg

Aan beide heb ik al een ingangseffect gegeven, stijgen, langzaam.
De kleinste foto moet eerst verschijnen (hier afbeelding 2), terwijl deze na een poosje verdwijnt (misschien verder laten stijgen?), moet de tweede gelijktijdig komen opdoemen.

Gebruik je selectiedeelvenster als je nog meer afbeeldingen wil gebruiken!

Instellingen voor de afbeeldingen:
1. afbeelding 2 stijgt na vorige (het opengaan van de dia)
2. afbeelding 2 verdwijnt 'na vorige' (het verschijnen van het plaatje, langzaam en met tijdsinstelling 3 seconden vertraging.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel12-Animaties2/animatie2-2.jpg


De instellingen maak je door met rechtermuisknop te klikken op de regel van de animatie.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel12-Animaties2/animatie2-3.jpg

Je ziet in het animatievenster dat beide acties een eigen kleur hebben: groen is het binnenkomen, oranje het buitengaan.

3. afbeelding 1 mag nu binnen stijgen, sleep desnoods de animatie onderaan in het venster. Instellingen zoals op de afbeelding weergegeven.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel12-Animaties2/animatie2-4.jpg

Als je hebt gedaan zoals ik hier vertel, zal je zien dat het toch niet zo mooi overkomt. Dat gaan we verhelpen door enkele dingen anders te zetten. Veel hoeft dat niet altijd te zijn.
Als ik nu afbeelding 1 'zeer langzaam' laat binnenkomen gaat de overgang heel vloeiend en zachtjes en overlappen de plaatjes elkaar niet.

Op een zelfde manier kan je dus te werk gaan met zowat alle animaties. Zowel bij de ingangen als het afsluiten zijn overeenkomstige opties beschikbaar, gebruik ze dus!

Animatiepaden

Het vierde deeltje van je animatiescherm levert je een aantal pijlen, haken en ogen op. Ook deze kan je handig laten inspelen in je voorstelling.
Zo kan je een afbeelding van buiten je scherm ergens op een precies plek in je dia laten reizen. Hiervoor heb je meestal wel je rasterlijnen nodig.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel12-Animaties2/animatie2-5.jpg

Je kan hierbij gebruik maken van de vooringestelde animatiepaden, zoals in de afbeelding hierboven, maar ook nog meer uitgebreide vormen, door te klikken op 'Meer animatiepaden'

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel12-Animaties2/animatie2-6.jpg

Wil je zelf liever tekenen, klik dan op 'Aangepast pad' en kies uit de beschikbare opties.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel12-Animaties2/animatie2-7.jpg

Een animatiepad heeft een begin- en een eindpunt, de richting zie je wel aan de pijl: van groen naar rood.
Door deze te verslepen kan je zelf nog wijzigingen aanbrengen, via het vertikale lijntje bij de rode pijl kan je de animatieweg verlengen of verkorten.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel12-Animaties2/animatie2-8.jpg

Denk ook aan de tijdsinstellingen en of de animatie met een muisklik of automatisch moet gebeuren.

Ik kan nu de afbeelding buiten het witte schermdeel slepen en door het aanpassen van de animatieweg eender waar binnen de dia laten binnen stappen.

Laat nu je dia afspelen om te zien of alles naar wens is en pas aan indien nodig. Tijdens het afspelen kan je onderaan in het animatiescherm meteen zien hoe lang alle animaties samen duren. Dit is belangrijk om weten, als je je dia-overgangen gaat instellen.

Bovenstaande zijn maar voorbeelden, het is aan jou zelf om met animaties en combinaties ervan een aaneensluitend geheel te krijgen.

Er zijn ook animaties te maken van werkjes gemaakt in PaintShopPro of Photoshop. Indien er mensen zijn, die interesse zouden hebben bv in een puzzel, waarbij de stukjes één voor één op hun plaats komen vliegen (d.m.v. animatiepaden!), laat maar horen. Bij voldoende vraag kan er nog een PSP annex animationshop-lesje uit voortvloeien.

© 2009 compuchrisje voor minatica.be