Volledige versie bekijken : Powerpoint 2007 - 26 - Diavoorstelling in diavoorstellingcompuchrisje
14 juli 2012, 23:32
Powerpoint 2007 - 26 - Diavoorstelling in diavoorstelling

Je kent het misschien nog wel, heel de familie verzameld rond de tafel, op de grond, in de zetel om gezellig te kijken naar een groot scherm in de huiskamer waarop de dia's van één of andere familie-aangelegenheid worden geprojecteerd. Onder het gezoem van de projector wordt het hele feest opnieuw herbeleefd.
Je kan dit ook nabootsen in Powerpoint.

Hou je fotoreeks dus alvast apart in een map op een redelijk formaat. Digitale foto's die nogal groot uitvallen herschaal je naar een acceptabele grootte. Je kan hiervoor bv Faststone Image Viewer, Photoshop of PaintShopPro of een ander programma gebruiken.
Bij voorkeur neem je foto's in landscape/liggend. Rechtstaande foto's moeten zodanig geschaald worden dat ze niet meer zo fraai zijn.
Ik gebruik hier de standaard afbeeldingen die je in je documenten in de map Afbeeldingen vindt. Deze hebben een grootte van 1024*768, wat al méér dan voldoende is en heb ze teruggebracht naar 640*480.

Open Powerpoint en zet in het menu Beeld een vinkje bij Liniaal en Rasterlijnen. Dit is handig om objecten op de juiste plaats te zetten. De hulplijnen kan je activeren via het rechtermuisknop-menu. Als dia-indeling kies je voor 'leeg'.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-1.png

Het scherm samenstellen

De meeste tijd van deze animatie zal je besteden aan het 'opstellen van je diascherm'. We maken hiervoor gebruik van de autovormen.
Teken een cilinder die je kan vinden onder basisvormen op de tweede regel. De bovenbalk van je scherm moet horizontaal liggen, dus geven we die een duw met 90° via het snelmenu Grootte en Positie.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-2.png

In dat zelfde venster pas je ook de waarden voor hoogte en breedte aan. Dit kan eventueel ook via het lint onder de kop 'Opmaak' en 'Grootte'.
Let op! Nu je autovorm is gekanteld is hoogte eigenlijk breedte en omgekeerd.
Ik heb resp. 22 en 1,8 cm gekozen. Tijd om de opmaak aan te pakken. Met de autovorm geselecteerd, klik je op Opmaak - Opvullen van vorm - Kleurovergang en Meer kleurovergangen.
Stel in op Opvulling met kleurovergang en kies in de keuzeknop Kleuren voor Zilver (voorlaatste). Het type blijft Lineair, de richting Rechts.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-3.png

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-4.png

Speel nu met de Kleurovergangsbeëindigingen - wat een woord! - tot je een glad rond uitzicht krijgt, zoals het een rol betaamt.
De lijnkleur zet je op 'geen lijn'.

Maak nu een kopie van je balk, deze passen we straks aan om de onderkant van het scherm te vormen. Schuif dit nog even opzij, om verder te knutselen aan het bovenwerk.
Een scherm wordt rechtgehouden met steuntjes en die gaan we eerst even maken.
Teken opnieuw een cilinder, maar deze houden we rechtop. Pas de grootte aan. Hierbij moet je kijken of de ruimte tussen de bovenbalk en de bovenrand van de dia wordt overbrugd, zodat het scherm zal 'hangen'.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-5.png

Klik even met rechtermuisknop op de bovenbalk en daar op het verfborsteltje om de opmaak te kopiëren en te plakken naar het staafje.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-6.png

Kopieer dit staafje nog eens en plaats elke langs weerskanten op een gelijke afstand van de uiteinden van de bovenbalk. Gebruik je liniaal om dit zowel links als rechts op de juiste plek en hoogte te krijgen. Je hebt nu dit als resultaat.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-7.png

Selecteer deze onderdelen door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en op elk deel te klikken. Met de pijltjestoets plak je de hele boel tegen de bovenrand van de dia. We gaan dit nu een slagschaduw geven. Omdat er rechts lichtinval is, zal de schaduw naar onder en links gaan.
Klik op Vormeffecten onder Opmaak - Vormeffecten - Schaduw en kies Verschuiving diagonaal links onder. Naargelang de stand van jouw balkenwerk, neem je hier een bijpassende schaduwvorm.
Groepeer ook ineens dit buizenstelsel, dat ik verder bovenwerk of frame zal noemen en centreer het.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-8.png

Tijd om de werkloze cilinder aan te pakken. Deze moet dienen om het blad van het scherm naar beneden te trekken, moet smaller en dunner zijn. Kies een waarde in verhouding met de bovenbalk.
Doe dit via de tab Opmaak - Grootte. Geef het een schaduwvorm die tegengesteld is aan het bovenwerk.
Selecteer de brede en de smalle cilinder en zorg ervoor dat ze mooi in het midden staan (zie afbeelding). Kijk meteen of de steunbalkjes ook nog juist staan.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-9.png

Zet de trekbalk net onder het bovenwerk. Wil je daar nog een touwtje aan, maak gebruik van de autovormen, maar vergeet deze niet mee te groeperen bij je trekbalk.

Tijd om nu het scherm zelf te ontwerpen. Dit gaat prima met alweer een autovorm, de rechthoek.
Deze mag ietsje smaller zijn dan de trekbalk en mag nagenoeg de hele ruimte beslaan vanaf de helft van de bovenbalk tot op een bepaalde afstand van de onderrand van de dia.
In Opmaak kies je een neutrale kleur als achtergrond voor je afbeeldingen en geef het geen lijnen. Centreer ook de rechthoek.

Foto's invoegen

De eerste foto mag komen. Voeg de foto in en centreer die zowel horizontaal op de dia als vertikaal op het 'scherm', dit laatste doe je best met je pijltjestoetsen, maar onthoud dan de positie of noteer dat even op een blaadje.
Nu dit al op zijn plaats staat, mag je de rechthoek van het scherm boven de dia schuiven, zorg dat hij gecentreerd blijft en laat de onderrand ongeveer op het midden van de bovenbalk komen.
Omdat het een beetje vreemd lijkt dat het scherm bovenop de balk ligt, klik je dit naar de achtergrond.

Groepeer nu het scherm en de trekbalk.
Dit duo gaan we nu even een animatie geven. Selecteer de groep en klik op Animatie - aangepaste animatie. Het animatieschema gaat nu open. Geef het een animatiepad omlaag.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-10.png

Laat je die afspelen, zal je zien dat je scherm niet diep genoeg zakt. Daarom selecteer je de pijl van het animatiepad om dit tot op het midden van de dia te slepen of de hoogte die past bij je framewerk.

Wil je bij elke foto een onderschrift of uitleg, tik je dat meteen in het gewenste lettertype en kleur en centreer het tekstvak.
Klik op Invoegen - tekstvak, sleep een tekstvak waar je het wenst en tik je tekst in.

Als je teksten samen met foto's gebruikt, is het nodig om beide een animatie te geven, zodat alles elkaar niet gaat overlappen.
Controleer ook of je tekst niet toevallig buiten je diascherm valt. Met de shift-toets ingedrukt, kan je met de pijltjestoetsen nauwkeurig de hoogte bepalen. Zorg ervoor dat zowel foto als tekst een naam krijgt om nog wijs te raken uit al die onderdelen. Je kan beide natuurlijk ook groeperen en gelijktijdig animeren.
Geef hier de gewenste animatie. Je foto moet natuurlijk verschijnen nadat het scherm is gezakt. Zorg dus dat je tijdsinstellingen kloppen. Zie afb. voor resp. foto en tekst.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-11.png https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-12.png

Kies je tweede foto en positioneer die op dezelfde hoogte als waar nummer één stond, centreer horizontaal. Vergeet het geen naam te geven in je selectie deelvenster, heel origineel is bv foto 2. Zodra die op zijn plaats staat, doe je het oogje dicht van de vorige foto, zodat je niet in verwarring komt bij het animeren.
De animatie komt natuurlijk na vorige, geef een vertraging van een tweetal seconden of iets meer. Als je nu je voorstelling afspeelt, zie je dat bij de tweede projectie de tekst over de vorige komt.
Natuurlijk! Als iets verschijnt, moet er ook iets verdwijnen.
Verberg je tweede projectie door het oogje te sluiten en selecteer foto en tekst van de eerste (Ctrl + linker muisknop).
Klik op Effect toevoegen - Afsluiten en de gewenste verdwijnanimatie. Doe het oogje terug open en controleer of het wel vlotjes loopt. Zie instellingen op afbeelding.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-13.png

Je derde foto mag op het doek, gebruik dezelfde methode als bij de twee, neem de vorige foto als coördinatiemiddel en geef zowel foto als evt. tekst de gepaste animatie. Daarna laat je foto twee verdwijnen.
Opnieuw zal je merken dat je selectie deelvenster een belangrijke rol speelt, vooral als je meerdere objecten in je dia hebt staan. Het is geen sinecure om het juiste object aan te klikken als je niet meer ziet dan een wirwar van voorwerpen of teksten. Door elk onderdeel een naam te geven kan je het object selecteren in het deelvenster om van daaraf de animatie toe te kennen.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-14.png

Merk ook op dat dit tegelijkertijd ook de lagen weergeeft waarmee je dia is opgebouwd. Wat bovenaan het lijstje staat, ligt ook bovenaan de 'stapel'. Dit is van belang voor een kleine schoonheidsfout, die we pas op het einde gaan verdoezelen.

Wat je nog kan doen, als je klaar bent met foto's en bijhorende teksten, is een intro scherm maken en een afsluitscherm.
Hiervoor doe je best alle oogjes van de afbeeldingen dicht en sleep je een tekstvak onder het frame (het buizenstelsel bovenaan).
Stel je tekst op, geef het een opmaak en eventueel ook een animatie.
Als je een introductie hebt gemaakt, moet die ook verschijnen als je scherm omlaag is geschoven. Deze moet ook gesloten worden.
Zoek de goeie animatie, daarna sleep je in het animatieschema het gehele blokje van de intro (ingang + verdwijnen) tot onder die van het neerzakkende scherm.

Wil je nog een tekst na afloop, werk je op dezelfde manier, maar je laat deze helemaal onderaan in je animatieschema staan.
We sluiten onze diavoorstelling en ruimen alles op, om te beginnen laten we het doek terug oprollen naar boven. Om het nog even proper te houden, doen we alle oogjes van afbeeldingen en teksten dicht, zodat je enkel je frame en bovenaan het lege scherm nog ziet.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-15.png

In je selectie deelvenster klik je op het scherm en daarna in het vak 'Aangepaste animatie' op 'Effect toevoegen'. Kies het animatiepad Omhoog.
Je zal zien dat dit niet bepaald is wat je wou, daarom moet je het pad zelf aanpassen. Het rode pijltje bovenaan moet op het groene vallen van de start-animatie, onderaan moet het groene op de rode pijl terechtkomen. Is je hand nogal onzeker en krijg je het niet loodrecht getrokken, gebruik dan de Shift-toets terwijl je het pijltje versleept.
Dit moet het ongeveer worden.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-16.png

Geef de animatie nog een tijdschema: na vorige met 1 seconde vertraging. Zet nu alle oogjes terug open en bekijk je voorstelling.
Niets opgemerkt? Ik wel!
Dat zal je zelf ook vinden als je de achtergrond hebt ingesteld. Een diavoorstelling wordt altijd in een verduisterd lokaal gehouden, dus bootsen we dit gewoon na.
Klik met rechtermuisknop op een leeg plekje van je dia en daarna op 'Achtergrond opmaken'. Je mag je fantasie laten werken en er een kleurovergang of bitmap voor gebruiken, maar een egale zwarte achtergrond is net zo goed.
Bij het op en neer schuiven van het scherm zou je moeten gezien hebben dat je boven het frame je scherm ziet verdwijnen. Dat hoort ook de kleur van achtergrond te hebben. Trek een rechthoek die ongeveer even groot is als je frame, met als vulkleur de achtergrondkleur en zonder lijnen.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-17.png

Klik rechts op het vlak en zet het naar de achtergrond. Daarna klik je eveneens rechts op het scherm en kies ook voor achtergrond. Je ziet nu dat alles achter je frame mooi egaal is.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-18.png

Wil je er nog muziek bij? Dat kan natuurlijk ook. Maar deze keer niet op de gewone manier via het diasorteerscherm. Wil je echt muziek vanaf het begin gebruik je de normale route, maar heb je een stille intro nodig, moet je je stukje muziek koppelen aan de eerste animatie.
De koala komt als eerste in beeld. In het animatieschema dubbelklik ik erop om in de tab Effect het geluid in te voegen. Even klikken op ander geluid, want de woesj en de tiktak in de standaardgeluiden vind ik maar niks. Zoek het stukje muziek in je mappen. Met het luidsprekertje naast het invulvakje kan je het volume voor het afspelen instellen. Ben je er zeker van dat je muziekstuk nogal groot is, kan je het laten inpakken in je powerpoint.

Hoe?
In je Menubalk naast het Office logo vind je onderaan de knop 'Opties voor Powerpoint'. Klik erop en selecteer 'Geavanceerd'. Rechts scroll je helemaal naar beneden. Vul onder Opslaan bv 5000 in.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-19.png

Werk je met geïmporteerde lettertypen kan je onder het kopje Opslaan, boven Geavanceerd, een vinkje zetten voor 'Lettertypen in het bestand insluiten'. Doe je dat niet, dan krijgt de ontvanger van je powerpoint een lettertype voorgeschoteld dat er heel ongeveer op lijkt.
Rekening houdend met de weergaveduur van alle foto's en je muziekstukje, laat je nu je voorstelling even lopen om deze te timen. Daarna zet je, onder de menutab Animaties een vinkje voor Automatisch na x aantal minuten en seconden.

https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/ppt2007-26-20.png

Het resultaat van het lesje kan je bekijken via deze link (https://vorming.minatica.be/Powerpoint/PPT2007/Deel26-Dia_in-diavoorstelling/Diavoorstelling/index.html) in je browser.

theo2602
15 juli 2012, 19:30
Waar is HIER????