• Agressief gedrag en videogames

  4 april 2010 15:08 door
  Naar aanleiding van allerlei discussies in de gameswereld over de correlatie tussen gewelddadige videogames en agressief gedrag, hebben we besloten om het hier deze maand eens over te hebben.


  De correlatie tussen gewelddadige video games en agressief gedrag.

  Steeds vaker worden agressieve daden aan het spelen van gewelddadige video games gelinkt. Stilaan wordt algemeen aangenomen dat het spelen van gewelddadige games leidt tot agressief gedrag. Is dit inderdaad zo? Bestaat er een mogelijkheid tot het ontwikkelen van agressief gedrag nà het spelen van een gewelddadig spel. Of heeft dit helemaal niets met elkaar te maken. Over deze vragen gaat dit artikel.

  Gewelddadige televisieprogramma's worden al een hele tijd als oorzaak gezien van agressief gedrag van kinderen tijdens het spelen. Maar de laatste tijd wordt er veel aandacht besteed aan agressieve daden van pubers/adolescenten en het spelen van games, erg gewelddadige games, vaak shoot-em-up spellen. Een mooi voorbeeld hiervan is "The Columbine High School massacre", deze schietpartij vond plaats in de Columbine High School in Littleton op 20 april 1999. De daders waren Eric David Harris en Dylan Klebold. Deze twee jongens waren verzot op het wereldbekende spel 'DOOM'. Ze maakten ook hun eigen levels voor deze maps, pasten het spel zelfs aan zodat ze oneindig véél kogels hadden en de slachtoffers zich niet konden verdedigen. Al vlug werd deze game als oorzaak gezien van de schietpartij op hun school. Samen hebben ze 12 medestudenten en een leraar vermoord en, zoals gepland, gezamenlijk zelfmoord gepleegd.

  Agressie

  Als we willen weten of gewelddadige games invloed hebben op het gedrag van de speler, met agressief gedrag tot gevolg. Moeten we eerst de term 'agressie' omschrijven. Wat is agressie?

  Aggression is behavior intended to harm another individual who is motivated to avoid that harm. It is not an affect, emotion, or aggressive thought, plan, or wish. This definition excludes accidental acts that lead to harm, such as losing control of an auto and accidentally killing a pedestrian, but includes behaviors intended to harm even if the attempt fails, such as when a bullet fired from a gun misses its human target.
  Agressie is het gedrag met als bedoeling schade toe te brengen aan een individu.
  Emoties, gedachten of wensen vallen niet onder deze term. Met deze definitie kunnen we het per ongeluk schade toe brengen aan een persoon uitsluiten, bijvoorbeeld: de controle over je wagen verliezen en een persoon aanrijden. Pogingen tot agressie, bijvoorbeeld: een afgevuurde kogel mist zijn menselijk doelwit, wordt wel tot agressie gerekend.

  Video games statistieken

  Enkele statistieken om tot inzicht te komen wat het profiel is van de gemiddelde Amerikaanse gamer. Deze statistieken gaan altijd over de Amerikaanse gamer, omdat er te weinig resultaten beschikbaar zijn over de gamers in Europa.

  • 69% van de Amerikaanse gezinshoofden speelt computerspellen.
  • De gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse gamer is 33
  • 33% van de Amerikaanse gamers is tussen de 18 en de 49 jaar oud.
  • 38% van de Amerikaanse gamers zijn vrouwen, 68% mannen.
  • De gemiddelde Amerikaanse vrouwelijke gamer speelt 7.4 uur per week, de gemiddelde Amerikaanse man speelt 7.6 uur per week.
  • 90% van de aangekochte games worden niet door de ouders gecontroleerd op gewelddadige inhouden.


  Leiden agressieve video games tot gewelddadig gedrag?

  Het antwoord hier op is: Ja, agressieve video games kunnen leiden tot gewelddadig gedrag. Maar het is niet dat zo dat het spelen van deze games automatisch leidt tot agressief/gewelddadig gedrag. Het kan leiden tot dit gedrag, maar er zijn factoren die daar op inspelen. Deze zal ik nu even uitleggen:

  Figuur 1 is een grafische voorstelling van hoe men tot agressief gedrag kan komen, na het spelen van de gewelddadige games. Het omvat een effect op een korte termijn. Lange termijn effecten worden uitgelegd in figuur 2.
  Er kunnen 2 soorten prikkels [INPUT] binnen komen bij een persoon. Deze kunnen uit de persoon zelf komen, of uit een bepaalde situatie. Het spelen van gewelddadige video games valt onder prikkels uit een bepaalde situatie.
  De tweede stap is erg belangrijk. Hoe de gamer gaat reageren op deze prikkels bepaald of er agressief gedrag gesteld wordt of niet. Dit wordt bepaald door het innerlijke van de persoon, zijn persoonlijkheid [Cognities, affect en alertheid]. De persoon zal deze prikkels verwerken en komt dan tot een reactie, een doordachte reactie of een impulsieve reactie. Deze kunnen alle 2 agressief zijn.


  Figuur 1.

  Iets wat niet vergeten mag worden is het leer-effect. (Zie Figuur 2.) Personen kunnen agressieve reacties aanleren door in contact te komen met geweldsituaties. Deze kunnen zich in het echte leven voordoen, bijvoorbeeld in het gezin. Maar ook via verschillende media: tv, games, films, ... Elke blootstelling aan deze media is een leerfase. Net zoals bij ander gedrag kan het aanleren beïnvloed worden door het gedrag te herhalen. Als deze gedragingen geautomatiseerd worden, wordt het gedrag complexer, meer gedifferentieerd en moeilijker af te leren.


  Figuur 2.

  Als we deze figuur eventjes beter bekijken zien we dat het begint met het herhaaldelijk spelen van agressieve games.
  Maar als je verder kijkt kan je er duidelijk uit afleiden dat het spelen van gewelddadige games niet automatisch leidt tot agressief gedrag.
  Net zoals bij Figuur 1 zijn er verschillende factoren die invloed hebben op het al dan niet stellen van agressief gedrag.
  De agressieve overtuigingen en gedragingen, een agressief perceptueel schema, agressieve scripts, ... van een persoon zijn al aanwezig in min of meerder mate en worden dus beïnvloed door het spelen van dit soort games.
  Dit kan dus leiden tot een toename van de agressiviteit bij de persoon.

  Vergelijking Figuur 1 en 2.
  We moeten er voor zorgen dat we de bovenstaande verklaringen niet apart gaan bekijken.
  Het is héél belangrijk dat we de twee gaan samen leggen.
  Als je kijkt zijn de eerste 4 variabelen uit Figuur 2 cognitieve processen. Een aantal herhalingen
  kan dus genoeg zijn om de mate waarin een persoon agressief reageert te beïnvloeden!
  Met de combinatie van zowel korte- en lange termijn effecten leidt dit bij een persoon, die uit
  zichzelf al vatbaar is voor agressiviteit, bijna zeker tot een toename van het agressief gedrag.
  Zelfs het spelen van niet-agressieve computergames kan leiden tot een stijging van agressie. Dit omdat er bij het spelen van games vaak een vrij hoog frustratiegehalte aanwezig is.

  Actuele gebeurtenissen.

  Een prachtig voorbeeld is natuurlijk Hans Van Temsche. Het is ondertussen geen geheim meer dat Hans van Temsche erg gewelddadige computergames speelde en nog altijd speelt. Er werd op het proces slechts één game met naam genoemd en dat is Grand Theft Auto. Maar er werd ook over een ander spel gepraat, dit werd omschreven als volgt: "Het hoofdpersonage is een kale huurmoordenaar met een lange jas en een jachtgeweer". Elke gamer denkt hier onmiddellijk aan hitman. Dit is opmerkelijk want Van Temsche heeft zich ook kaal geschoren en een lange jas aangetrokken voor hij de wanhoopsdaad ging uitvoeren.

  Niet enkel gewelddadige games worden als oorzaak gezien van de veranderingen van mensen hun gedrag. Onlangs werd ook Need for Speed gezien als de oorzaak van een straatrace-ongeval omdat er een exemplaar van deze game gevonden werd in de koffer van één van de auto's.

  Besluit.

  Of games nu inderdaad kunnen leiden tot agressief gedrag zal nog meer onderzoek moeten uitwijzen. Eén ding is zeker: gewelddadige games krijgen dezelfde rating als porno: namelijk 18+ ...