• Problemen met MS Office 2010

  10 March 2012 18:24 door
  Het document beschrijft mijn ervaringen bij de eerste kennismaking van de MS Office2010 suite. Hierbij zijn problemen opgenomen en desgevallend de gevonden oplossing (XP Pro)


  OUTLOOK

  OUTLOOK wordt telkens bij het openen opnieuw geconfigureerd

  Symptoom: men kan Outlook niet meer gebruiken

  Reeds bij het openen van Outlook, worden onmiddellijk twee “vensters” terzelfdertijd geopend !
  • Een venster voor een foutbericht dat meldt dat “het Outlook venster niet kan worden geopend”. Tja, dat was precies deze welke men WEL wenst hoopt open te krijgen ! Nog met geen koevoet !
  • Het andere bericht-venster meldt dat Windows bezig is met Office te configureren. Dit duurt een tijdje, met het klassieke beeld van de vooruitgangs-balk. Na het configureren moet men eventueel nog herstarten.
  • Bij het opnieuw opstarten van Outlook krijgt men nu de melding dat in vorige sessie Outlook niet goed werd afgesloten en men wordt gevraagd of Outlook in veilige modus moet opgestart ofwel normaal gestart.
  • In de veilige modus kan men min of meer goed werken, maar niet alle berichten kunnen worden verzonden. Sommige berichten blijven gewoon in het postvak UIT hangen, hoezeer men terug op verzendknop blijft proberen. Andere berichten vertrekken dan wel !
  • Indien Outlook NIET in veilige modus wordt gestart, herbegint het hele verhaal, een vicieuze cirkel.
  • Een ander probleem blijft op de achtergrond aanwezig : Men kan om het even wanneer de foutmelding krijgen dat zonder werkbestand wordt gewerkt of dat het gegevensbestand niet kan worden gevonden. Dit probleem is vermoedelijk niet gelinkt aan de vorige ongewenste lus van configuraties, maar kan een losstaand bijkomend probleem zijn. Hoewel bij dergelijke symptomen, de zaken evenwel mogelijk gelinkt kunnen zijn.
  • Als laatste te vermelden is het eigenaardige probleem waarbij de Office Suite volledig werd geïnstalleerd zonder foutmeldingen, maar dat toch Help bestanden niet kunnen worden geopend, vermoedelijk in alle modules van de Office suite. Dit probleem (niet kunnen laden van Hulp bestanden) is hier verdwenen. Zowel in Outlook als in Word kan men de Office Hulp bestanden nu normaal laden. Mogelijk gebeurt dit ook in de andere modules.
  Het heeft vermoedelijk te maken met de correctie van foutieve instellingen, door handelingen beschreven onder ‘De Oplossing’

  DE OPLOSSING

  Verwittiging! … men kan het niet genoeg benadrukken :
  Tijdens mijn speurwerk op Internet (vooral in het Engels) kwam ik ontelbare vergelijkbare situaties tegen. De foutmeldingen zijn dikwijls erg gelijkaardig maar niet steeds identiek. Dat komt voort uit het feit dat de Office pakketten in verschillende versies worden gebruikt. Daarenboven werken de lotgenoten met verschillende Windows versies. Heel dikwijls is een oplossing voor de ene helaas zonder enig resultaat voor de andere gebruiker! Wees dat steeds indachtig.

  Eigen situatie, één en al verbijstering.
  Ik ga er van uit dat de voorafgaande handelingen, die ik reeds voor WORD2010 had uitgevoerd, een deel problemen in Outlook hebben opgelost (zoals de fout met het “werkbestand”, welk Microsoft nooit kan vinden, omdat daar na jaren nog niets aan verholpen is.
  Het niet te geloven verhaal van deze oplossing, vond ik op een forum van Microsoft zelf. Een forumlid beweert dat de met Microsoft Search version4 te installeren, het probleem is verholpen. Een tweede persoon had die tip dan ook maar geprobeerd, die dit kon bevestigen.

  Je zal U samen met mij uiteraard afvragen wat Microsoft Search nu wel te maken heeft met Outlook problemen ! Ik heb ook geen antwoord, tenzij … tja dat is Microsoft. Deze ‘oplossing’ heb ik maar één enkele keer zien vermelden tijdens mijn zoektochten op het net.

  Ik paste de tip toe en…
  - Outlook 2010 (Nederlandse versie) werkt nu blijkbaar helemaal foutloos !
  - Er is geen steeds telkens opnieuw startend configuratieproces !
  - Men kan opstarten zonder foutmeldingen, meteen in normale modus !
  - Hangende berichten in het postvak UIT vertrekken weer opnieuw zeer normaal.
  - De Help bestanden kunnen worden gedownload.

  Hoewel deze problemen opgelost zijn (gelukkig zonder Windows ‘in place’ opnieuw te moeten installeren) moet ik toch melden dat er bij veel lotgenoten enorm veel frustaties opkwamen.
  Wij gebruikers (klanten !), waarom toch moeten wij ons hiermee bezig houden ? Ik kan mij niet weerhouden om iemand te citeren, uit een hieronder vermeld forum. Die man (na alles hebben geprobeerd) heeft het uiteindelijk met veel bitterheid opgeven.
  Het citaat vertolkt de ergernis van velen. Ik sluit mij bij deze visie aan wat betreft onvoldoende rechtstreekse support.

  ' I have run out patience MS! No more upgrades for me. I have tried everything I know and what has been suggested on these forums - as to support from MS - their people just do not read this site. Commercially, by providing a product like this MS should have active support without having to rely on good intentioned people (unpaid I might add), to provide solutions.
  MS, I suspect you have lost the plot! And what is the plot? Your end user just like me and countless numbers of others. Bye now (notice it is 'bye' and not 'buy' - why do I bother anyway - the person who really matters re a solution is not even reading comments like this)'
  Paul Felt
  Bronnen voor dit artikel
  Google-zoekterm: rapporteerfout (0x800401F): Het Outlook-gegevensbestand kan niet worden geopend

  Install Microsoft Search 4.0 (problem solved)

  Men kan nog veel andere artikels en fora vinden via een zoekmachine. Maar dan wel met zoektermen die moeten doordacht zijn. De meeste en beste zoekresultaten zijn te vinden met het gebruik van de Engelse taal.
  Artikels van Microsoft zijn veelal vertaald met een vertaalmachine.
  De Nederlandse teksten zijn meestal voldoende duidelijk, maar originele teksten zijn natuurlijk altijd beter dan automatische vertalingen.


  FOUTEN met MS-OFFICE

  Zaken waarop in het algemeen moet op gelet worden.

  Bij de talrijke informatie die op het internet te vinden is over MS-Office, zijn er enkele punten die vaak terugkomen. Dikwijls zijn er foutmeldingen gemeld over het Werkbestand dat niet kan worden gevonden of niet kan worden gemaakt.
  Daarbij wordt praktisch altijd gevraagd om de Omgevingsvariabelen (Environment variables) na te kijken.

  Voor de gebruiker weeral een duistere zaak ! Ik kom hierop nog terug.

  Men verwijst bij menige forumdiscussie dikwijls naar dezelfde registersleutels.
  Een die regelmatig wordt vermeld, omdat het mogelijk verkeerd ingesteld is sleutel :
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\User Shell Folders
  Hierin is de waarde van de Cache blijkbaar belangrijk voor de goede werking.
  Hieronder de Cache die ik noteerde in kolom Data.
  Mijn systeem Windows XPpro met werkende MS Office Professional Plus 2010
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temp orary InternetFiles  WORD PROBLEMEN
  • 'U werkt zonder werkbestand en het geheugen is bijna vol. Sla uw werk op.'
  You Are Working Without a Word Work File and Memory is Nearly Full
  Deze foutmelding komt regelmatig vaak, blijkbaar zonder aan bepaalde versies te zijn gekoppeld. Het kwam alleszins reeds voor in mijn versie Word 2003.
  Word werd abrupt gesloten zonder mogelijkheid om het werk op te slaan en mijn XP systeem ging dan telkens een langzame dood tegemoet tot de volledige freeze van het systeem een voldongen feit was.
  Met versie Word 2010 specifiek kreeg ik deze foutmelding nog niet

  • Oplossing voor Office 2003 (11.0) of eventueel andere versie

  The following steps outline the process to modify the Word cache size:
  1. Close any open Word windows.
  2. Open registry by running “regedit.exe” from a command prompt.
  3. Once the registry editor is opened, navigate to “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11. 0\Word\Options”.
  4. This key is for Word 2003, indicated by the 11.0 version.
  You will need to navigate to the key indicating your Word version.
  5. Click the “Options” key on the left to display all the values within that key.
  In an empty location on the right, right-click and select “New->DWORD value”.
  6. Type “CACHESIZE” as the value name and press “Enter”.
  7. Double-click the value “CACHESIZE” to open the “Edit DWORD Value” dialog box.
  8. Under “Base”, select “Decimal”. Under “Value Data”, type “512" (without the quotes).
  9. Click the “OK” button to accept your changes and close the dialog.
  10. Close the registry editor.
  Windows XP Omgevings-variabelen die NU WERKEN voor OFFICE 2010
  Working Environmental Variables, for Office 2010 in Windows XP

  Command prompt in Dos window: C:\\>SET >C:\env_list.txt
  Make your choice for pathname\filename.txt (e.g. env_list.txt , in root directory)
  Veel verschillende foutberichten vragen om de omgevingsvariabelen te checken.
  Hieronder staan 'Omgevingsvariabelen' die blijkbaar werken voor Office 2010
  op Windows XP Professional.
  Als U deze lijst wil maken voor uw de omgevingsvariabelen op UW EIGEN system :
  Start > Run (Uitvoeren) > Open > In het invulvenster cmd
  Deze commando-regel (na de prompt in uw dosvenster) maakt een lijst van alle omgevingsvariabelen in het bestand “env_list.txt” geplaatst in de root directory.

  C:\..\..\>SET >C:\env_list.txt (spatie tussen SET en >)
  Maak uw eigen keuze voor pad\bestandsnaam.txt ( voorbeeld is C:\env_list.txt)
  U kan dan uw eigen lijst afdrukken en vergelijken. Dit is voor Windows XP systeem !
  Vooral wat TMP en TEMP bestanden betreft
  blijkt dat (andere) verkeerde settings zijn die mogelijk niet werken

  ================ WERKENDE OMGEVINGSVARIABELEN ============
  ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
  APPDATA=C:\Documents and Settings\<username>\Application Data
  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Temp=C:\Documents and Settings\<username>\Local

  Settings\Temp
  CLASSPATH=.;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip;C:\Program Files\Belgium Identity Card
  CLIENTNAME=Console
  CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
  COMPUTERNAME=PC1
  ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  FP_NO_HOST_CHECK=NO
  HOMEDRIVE=C:
  HOMEPATH=\Documents and Settings\<username>
  LOGONSERVER=\\PC1
  MOZ_PLUGIN_PATH=C:\Program Files\Foxit Reader\plugins\
  NUMBER_OF_PROCESSORS=1
  OS=Windows_NT
  Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\Sys tem32\Wbem;C:\Program Files\Common Files\Adobe\AGL;C:\Program

  Files\Samsung\Samsung PC Studio 3\;C:\Program Files\Common Files\Acronis\SnapAPI\;C:\Program

  Files\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\Belgium Identity Card;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0;
  PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WS F;.WSH;.PSC1
  PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
  PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 2 Stepping 7, GenuineIntel
  PROCESSOR_LEVEL=15
  PROCESSOR_REVISION=0207
  ProgramFiles=C:\Program Files
  PROMPT=$P$G
  PSModulePath=C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell \v1.0\Modules\
  QTJAVA=C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
  SAN_DIR=C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2011
  SESSIONNAME=Console
  SystemDrive=C:
  SystemRoot=C:\WINDOWS
  TEMP=C:\DOCUME~1\<username>\LOCALS~1\Temp
  TMP=C:\DOCUME~1\<username>\LOCALS~1\Temp
  USERDATA=C:\Documents and Settings\<username>\
  USERDOMAIN=PC1
  USERNAME=<username>
  USERPROFILE=C:\Documents and Settings\<username>
  windir=C:\WINDOWS


  Nota
  De tekst bevat vrije informatie zonder copyright.
  De tekst is niet gestructureerd als geheel, omdat het een verzameling is van diverse losse nota’s. Het heeft slechts de bedoeling om fouten beter op te sporen en eventueel aan te vullen met werkende oplossingen.