• Selectie foto's samen hernoemen

  8 februari 2014 00:37 door
  Na een uitstap met verschillende fotografen komt het erop neer dat alle opnamen in één pakket geraken, met behoud van alle gegevens.


  Naamgeving kiezen

  We kiezen voor volgende inhoud in bestandsnaam:
  Datum / Tijd van Opname _ AuteurID _ OrigineleFotonummer.JPG
  In het gekozen formaat zal de datum van de opname alleszins verweven zijn in de bestandsnaam.
  Die datum komt vooraan als een prefix. Dit kan best in de deze volgorde 'yymmdd'.
  Dat is het beste middel om foto’s automatisch in de chronologische volgorde te zien verschijnen wanneer ze op bestandsnaam staan worden geklasseerd.

  Dit wordt gevolgd door de auteur (intialen) en ten slotte een vrije tekst, welke ofwel de eigen fotonummer kan zijn en/of een toelichting. De bedoeling is dat men de auteur desgevallend bij hem thuis de originele foto kan vinden, bij de aanvraag van copie van zijn originele foto.

  Elk fotobestand wordt als dan als volgt genoemd. Dit zijn voorbeelden van (onbestaande) foto’s genomen door Verhest Pieter in een geldig formaat :
  130909_VP_Aan de slag.jpg
  130909 VP_245.jpg
  130909 VP_Mia voorop.jpg
  Om dat formaat te realiseren vanuit een willekeurig foto-formaat, gaan we er van uit dat het bestand in principe een .jpg bestand is (het kan evenwel ook met andere extensies).

  Werkwijze

  Men gebruikt voor deze mini-manual het programma BULK RENAME UTITLITY (BRU).
  Download pagina hiervan is te vinden op https://www.bulkrenameutility.co.uk.
  Vermoedelijk is dit de beste freeware voor onze toepassing. Lees eerst wat er zowat op de website te lezen valt. Noteer goed dat er zelfs een gebruikersforum bestaat !
  De uitleg hierna is voor Windows PC’s. Blijkbaar is er geen MAC versie beschikbaar.
  BRU lijkt alleen maar moeilijk op het eerste gezicht. Volg gewoon deze mini-handleiding.
  Installeer het programma en werk vervolgens uitsluitend op copies van uw originele foto’s.

  Lay-out van BRU

  Links is er een boomstructuur, zoals bij Verkenner. Rechts staat het overzicht, waaronder één kolom belangrijk is, namelijk de datum/tijd waarop de foto werd gemaakt. Onderaan staan verschillende kleine vensters met hun vaknummer en hun functies. Die zijn erg uitgebreid en moeten in een bepaald volgorde worden uitgevoerd. We beperken ons tot de essentie om te oefenen.

  1. Verwijder de eerste letters vooraan de bestaaande bestandsnaam
  Deze letters zijn de gebruikelijke prefixen naargelang het merk van je apparaat.
  • Selecteer alle bestanden die je wil veranderen, zoals men dat in Verkenner doet.
  • Ga naar het vak 5 : Remove
  • Ga naar First en gebruik de pijl driehoekjes

  Naargelang men de voorste letters een voor een verwijdert, ziet men het resultaat in de tweede kolom verschijnen. Laat desgewenst voorlopig uw eigen fotonummer nog staan.

  2. Datum en tijd van opname
  In de EXIF gegevens noemt men dit “Date Picture Taken”.
  In Windows, gewoon de muispointer over het fotobestand plaatsen (en laten staan) zonder klikken.
  Acties in BRU uitvoeren :
  • Hoofdmenu> Options > Extract > Exif data (Hiermee haalt men de gegevens af uit alle foto’s in het het overzichtvenster.
  • Functietoets F5 van klavier (scherm refresh) indrukken

  De kolom Taken (Original) toont nu het Datum/Tijd van de opname van alle bestanden.

  Ga naar het vak 8 onderaan en vul de vakken in voor Autodate als volgt :
  Mode : Prefix
  Type : Taken(Original)
  Fmt : Custom
  Custom: kopieer en plak dit : %y%m%d %H%M  Het voorlopig resultaat van de bestandsnamen ziet U in de tweede kolom. De bestanden zijn nog niet van naam veranderd. Als alles er correct uitziet zal men deze deze stap afsluiten door te bevestigen met de knop onderaaan rechts Rename.

  Het is altijd nuttig om na een Rename actie, het beeld op uw scherm te verversen met F5. Aldus ben je zeker van de nieuwe bestandsnamen, welke nu in de eerste kolom en tweede kolom identiek moeten zijn.

  De bestandsnamen zouden nu gelijkaardig moeten beginnen met iets gelijkaardig als
  130910 0952 0456.jpg. Dat staat bv. voor 2013 Augustus 21 om 9u52’ en gevolgd door het oorspronkelijk fotonummer 0456 op het fototoestel van de auteur.
  Vergelijk de nieuwe bestandsnamen met wat in de kolom verder rechts Taken(Original) staat in het overzicht venster.

  U begint nu het werkings-principe te snappen.
  Men zal de bestandsnamen veranderen in opeenvolgende stappen welke (in principe) sequentieel verlopen in de werkvakken van links naar rechts.

  3. Nu volgt de vermelding van de auteur die de foto maakte.
  Achter datum/uur komt de identificatie van de auteur, waarvoor maximum drie lettertekens, hoewel twee letters volstaan als er geen dubbelgangers zijn.
  Er is een werkvak waarbij men iets kan toevoegen (zoals bij de belastingsaangifte).
  Je typt tekst welke men zal invoegen in het veld Insert
  Het zal geen Prefix of Suffix worden maar de Positie hebben we hier wel nodig om te kijken naar tweede kolom in het overzicht waar de tekst zal komen te staan. Daar zijn de pijltjes voor  Auteurscodes : FV = Familienaam Voornaam
  DS = DeBreucker Suzanne
  LD = Loockx Danny
  VG = Vanhove Georges
  VJ = Vanhaeren Jos
  VL = Verdoodt Lode
  VP = Verhest Pieter enz…
  Tussen en plaatst men het teken ‘underscore’ (onderlijning) en achter de auteurscode plaatst men een spatie : _VG
  Resultaat voor elke geselecteerde foto in het rood : 130910 1622_VG 456.jpg
  Wat zwart is behoort tot elke individuele foto en komt uit de Exif gegevens. De nummer 0456 werd ingekort tot 456 omdat een auteur die originele foto desgewenst evengoed kan terugvinden tussen zijn eigen foto’s.

  Merel voor Minatica.be
  Reacties 1 Reactie
  1. Phil O'Sophe's schermafbeelding
   Phil O'Sophe -
   Zeer informatief !