• Een manager voor je USB-apparaten

  2 May 2017 21:18 door
  USBDLM is een Windows service dat je meer controle geeft over het toewijzen van een schijfletter aan USB-apparaten, ongeacht welke.

  Conflicten tussen netwerk en USB-apparaten worden automatisch opgelost. En dit werkt vanaf XP tot en met Windows 10. Het is echter geen wondermiddel bij problemen met de USB-apparaten zelf.

  Hoe beginnen
  Op het moment dat een USB-apparaat (flash drive, card reader, draagbare harddisk) wordt aangesloten, geeft Windows dit een lettertoewijzing, meestal de eerste beschikbare na de reeds aanwezige. Je kan die toewijzing via het computerbeheer ook aanpassen, maar dan moet dit telkens opnieuw gebeuren.
  Wie diverse USB-apparaten heeft met welbepaalde inhoud, kan zich hierbij heel verveeld voelen. Dan komt USBDLM prima gelegen.
  • USBDLM controleert eerst of een letter al wordt gebruikt binnen het netwerk van de ingelogde gebruiker en zal dan een vrije letter kiezen
  • Het kan andere letters reserveren die nog niet in gebruik zijn
  • Toekennen van letters volgens de wensen van de actieve gebruiker door middel van een INI-bestand op de USB-schijf
  • Herkennen van de schijfletter naargelang het aangesloten volume
  • Card readers worden pas toegevoegd als deze worden ingebracht
  • Ballontips vertellen welke schijfletter de drive heeft gekregen
  • Veilig werken als er een nieuw USB-apparaat wordt ingevoerd, de gebruiker wordt gevraagd of het mag geactiveerd worden
  • Draait als een service onder Windows XP, Vista, Windows 7 - 8 - 10 en hun Server Edities  Installatie
  Die is vrij eenvoudig. Het zip-bestand kan je gewoon uitpakken in Program Files.
  Daarna moet je _edit-ini.cmd openen om de configuratie in te stellen, dit resulteert in een USBDLM.ini. Aanpassingen kan je meteen doen of later.
  USBDLM moet geregistreerd worden als Windows service met het commando _service_register.cmd. Het ini-bestand wordt gecontroleerd elke keer als er een nieuwe drive wordt aangesloten. Je kan de registratie via dezelfde weg ongedaan maken.
  Het commando wordt dan respectievelijk:

  USBDLM -silentregister of USBDLM -silentderegister
  Bij succes krijg je Errorlevel 0, bij fouten een 1
  De service kan ook gestopt of gestart worden met het _service-stop.cmd of
  _service_start.cmd maar ook met: "net stop USBDLM" / "net start USBDLM".


  Configuratie
  Zonder configuratie zal USBDLM enkel voorkomen dat een reeds gereserveerde schijfletter wordt gebruikt, het zal dan de eerste beschikbare en vrije letter kiezen.

  Het helpbestand van USBDLM zit in de map als webpagina: USBDLM_ENG.CHM. Als het niet wordt geopend moet je met de rechtermuisklik in de Eigenschappen van het bestand de blokkering opheffen. De pagina is ook online beschikbaar, helaas in het Engels.
  Card Readers hebben altijd al een schijfletter ingepikt, ook al zit er niets in het slot. USBDLM kan deze verwijderen uit de lijst totdat het slot terug gebruikt wordt.
  In de configuratie betekent dit:

  [Settings]
  NoMediaNoLetter=1
  Wil je andere schijfletters dan moet het criterium Device Type worden aangesproken. Bij een card reader is dit MSCR (multislot cardreader)
  [DriveLetters]
  DeviceType=MSCR
  Letters=R,W

  Netwerk drive letters
  Om te voorkomen dat Windows met drive-letters uit je netwerk begint te goochelen, kan je die in je configuratie bijstellen.
  [NetworkLetters]
  Letters=F,G

  Ballon Tips
  Zie je graag de info over een aangesloten apparaat, stel je dit zo in:
  [BalloonTips]
  Enabled=1

  Merel testte het voor u uit.

  EENVOUDIGE METHODE

  Vanaf versie V4.6 kan USBDLM letters toekennen, welke worden gedefinieerd door de volumenaam van een partitie. De variabele die door USBDLM wordt gebruikt is %LetterFromLabel%
  Men zal dus de volumenaam moeten aanpassen. Het kan op veel verschillende manieren.
  Hieronder de door mij gekozen manier welke de meest eenvoudige is. Het volstaat om aan bestaande volumenaam achteraan de letter toe te voegen die men wenst, voorafgegaan door een spatie of een onderlijningsteken.
  Voorbeeld : Twee partities op een externe harde schijf D4 hebben volumenamen D4P1 en D4P2.
  D4P1 kan je hernoemen met nieuwe volumenaam D4P1_R
  D4P2 kan je hernoemen met nieuwe volumenaam D4P2_S
  Het resultaat zal zijn dat deze partities telkenmale de vaste letters R en S zullen krijgen.
  Die ziet men dan zo onder Windows Verkenner
  D4P1_R (R)
  D4P2_S (S)
  Je hebt meteen een controle of alles naar wens blijft omdat de laatste letters dezelfde moeten zijn. Als er iets mis is krijg je een verkeerde letter naast de gewenste letter zoals D4P1_R (G)
  (Terzijde : gebruik het commando ‘LABEL’ om nieuwe vomumenamen te geven aan schijven en sticks! )

  Nu moet men eerst het bestand USBDLM.INI aanpassen !
  Het bestand wordt met Notepad bewerkt. MAAR (dit is belangrijk) …
  OPEN USBDLM.INI UITSLUITEND door _edit-ini.cmd wat in de programma folder is te vinden. Maak hiervan een link op je desktop.
  Je zal zo problemen vermijden met die vervelende “rechten” in Windows, die je anders zullen blokkeren.
  Het commando maakt zo nodig automatisch een nieuw usbdlm.ini aan,
  welk reeds enkele standaard parameters bevat. Maar hierin moet je nog wijzigingen aanbrengen.
  Beter dan een lange uitleg toon ik een praktisch voorbeeld hoe mijn bestand er uit ziet . Noteer dat elke regel die met kommapunt begint geen actieve regel is. Kan dus dienen voor eigen commentaar.
  Zorg er voor dat je een sectie maakt voor je eigen testen in het Nederlands.
  Laat oorspronkelijke tekst in het Engels.
  Lege regels mogen, want ze hebben toch geen invloed. Desgewenst zet je er maar een ; vooraan.
  Alleen de regels die geen komma-punt hebben zijn actief. ! Er zijn slechts 4 actieve regels nodig voor ALLE aangesloten disks, partities, sticks (in dit voorbeeld 4 in aantal)
  Onderstaande methode voor een korte usbdlm.ini werkt perfect
  (Er zijn tal van andere mogelijkheden uitgelegd op de help, maar het merendeel is voor specialisten.)

  ;---------------------------------------------TEST Sectie letters by volume name-------------------------------------
  ;=================== TEST NU ACTIEF LETTERS-BY-VOLUME-LABEL =======================
  ; De nieuwe volumenamen zijn momenteel als volgt , aangemaakt via regelcommando LABEL
  ; D4_P
  ; D4_Q
  ; D5_R
  ; D7_V
  ; D8 RedSea_X
  ; D10 BlueSea_Y
  ; In Verkenner moet men het volgende waarnemen D4_P (P D4_Q (Q etc.
  ; niet gedecodeerde "vreemde" toestellen krijgen letter Z indien aangesloten op USB poort
  [DriveLetters]
  VolumeLabel=*_?
  Letter1=%LetterFromLabel%
  Letter2=Z
  ; TEST GESTART OP 16-02-2017 17:01
  ; RESULTAAT VAN DEZE CONFIGURATIE
  ; 18-02-2017 Tot nu toe nog geen probleem. Lijkt goed te werken.
  ; Verder blijven testen.
  ; ==========================EINDE SECTIE IN TEST=================================
  USBDLM mag gratis gebruikt worden voor privé-doeleinden en kan hier gedownload worden.
  Reacties 2 Reacties
  1. Merel's schermafbeelding
   Merel -
   In usbdlm.ini worden alle commentaar regels gemerkt met commapunt en de actieve regels zonder de ; vooraan

   Bestaande volumenaam is bijvoorbeeld D4

   Hernoem die met commando D4_P (suffix _P toegevoegd)

   In verkenner wordt die nu automatisch letter P toegewezen. Je ziet hem als D4_P (P)

   Mocht deze schijf bijvoorbeeld twee partities hebben dan kan je ze twee letters P en Q toewijzen met volumenamen te herdopen D4_P en D_Q


   Om in het forum de smileys uit te schakelen is er een optie onderaan (overige opties)
  1. compuchrisje's schermafbeelding
   compuchrisje -
   Smileys uitschakelen gaat niet in deze sectie, ik heb de dubbelpuntjes dan maar weggelaten.