• Binaire eenheden

  3 maart 2010 23:50 door
  In onze leefwereld zijn maten, gewichten, eenheden, ... termen die behoren tot ons dagelijks taalgebruik. In de digitale wereld is dat evenzeer het geval.

  1. Grootheden:

  In de wetenschappen noemt men grootheid elke waarde die kan gemeten worden.
  vbn.: lengte, temperatuur, gewicht, stroomsterkte ... zijn grootheden.
  Onder het woord "meten"verstaan we niet enkel "meten met een meetlat", maar ook bvb. wegen, tellen, ...

  2. Eenheid:

  Meten betekent dus de "grootte" van een waarde bepalen. Om die grootte te kunnen uitdrukken heeft men een eenheid nodig.
  Zo is de eenheid van lengte de meter, van spanning de volt, van tijd de seconde.
  De grootte duidt dan aan hoeveel maal de eenheid begrepen is in het geheel, of welk deel het ervan is.

  3. Korte historie:

  In de loop van de geschiedenis, en ook volgens plaatselijke gewoonten, werden er voor eenzelfde grootheid verschillende eenheden gebruikt. We denken bvb. aan de "el", de "roe", de "mijl", die elk op hun beurt dan nog in afmeting konden verschillen.
  Door de evolutie en het internationaliseren van handel, nijverheid en techniek was dat onhoudbaar geworden.
  In 1960 is internationaal systeem van eenheden opgesteld, het SI-stelsel genoemd.
  In dit stelsel zijnde basiseenheden :

  GROOTHEID AFK SI-BASISEENHEID
  naam symbool
  lengte s meter m
  massa m kilogram kg
  tijd t seconde s
  elektr. stroom I ampère A
  absolute temp. T kelvin K
  hoeveelh. materie mol mol
  lichtsterkte candela cd

  Alle andere SI-eenheden worden afgeleid uit de basiseenheden. Hierop gaan we verder niet in.

  4. Veelvouden en onderverdeling van eenheden:

  Het is duidelijk dat bepaalde "hoeveelheden" niet altijd worden uitgedrukt met hun eenheid.
  Zo is het zinloos de afstand van de aarde tot de maan of de dikte van een haar uit te drukken in meter.
  Daarom gebruikt men dikwijls een voorvoegsel om ofwel een "zeer grote" ofwel een "zeer kleine" grootte aan te duiden.
  De begrippen megawatt en millimeter zijn ons voldoende bekend. Mega en milli zijn hier dus voorvoegsels.

  Volgende tabel geeft een overzicht van de (meest) voorkomende voorvoegsels.
  Factor staat hier voor "hoeveel maal" de eenheid.
  In het SI-stelsel zijn de voorvoegsels machten van 10.  5. Binaire grootheden:

  De kleinste hoeveelheid computergeheugen is de bit (binary digit).
  De bit heeft als symbool b. (Let op de kleine letter!)
  De waarde van een bit kan enkel 0 of 1 zijn. Vergelijk met OFF/ON.

  Een groep van 8 bits noemt men een byte.
  De byte heeft als symbool B. (Let op de hoofdletter!)
  Het woord "byte" is vermoedelijk ontstaan uit "by eight"; bij 8 genomen dus.

  Dat een byte uit 8 bits bestaat vindt zijn oorsprong in het feit dat de eerste computers op één moment slechts 8 bits konden sturen. Men schreef daarom een code in groepen van 8 bits.

  Merk op dat 8 gelijk is aan de derde macht van 2 en dus "binaire voordelen" heeft.

  6. Veelvouden van bytes:

  Bij nader toezien van deze tabel merken we een aantal mogelijk "verwarrende" dingen op:  In de eerste kolom vinden we de klassieke SI-voorvoegsels, dus gebaseerd op machten van 10.
  Hierin is "kilo" gewoon 10³ of 1000.

  In de tweede kolom staan de "historische veelvouden", gebaseerd op machten van 2, wat technisch gezien praktischer was om mee te werken, wegens het digitale karakter ervan. Kilo is hier niet 1000 maal, maar 1024 maal, omdat 2 tot de 10de macht gelijk is aan 1024.

  Dat de kilobyte in het SI-stelsel afgekort wordt als kB, maar in het praktisch (historisch) stelsel als KB is slechts een detail.

  In wetenschappelijke kringen en in de communicatiewereld wordt het gebruik van de historische veelvouden niet (meer) aangeraden, maar de "gewone gebruiker" zal zeker niet erg enthousiast zijn om zich in de derde kolom van de tabel te gaan verdiepen.

  We gaan er daarom verder niet op in.
  Terloops vermelden we hier wel dat Kb kilobit betekent en KB kilobyte.

  7. Omrekenen van binaire eenheden:

  We beperken ons hier tot het converteren van de "historische eenheden", dus die welke gebaseerd zijn op machten van 2.
  Machten waarvan de exponent groter is dan drie noteren we als 2 ^ 10, wat dan de 10de macht van 2 betekent.

  Laat ons uitgaan van volgend beknopt overzicht:

  1 GB = (2 ^ 10) MB = 1024 MB

  1 GB = (2 ^ 20) KB = 1 048 576 KB

  1 GB = (2 ^ 30) B = 1 073 741 824 B

  IN PRINCIPE kan men hiermee vele omrekeningen maken.

  Zo vindt men bvb. dat 4 GB = 4 x 1024 MB = 4096 MB en dat 5 420 000 000 B = (5 420 000 000 : 1 048 576) MB = ong. 51 MB.
  Maar erg aantrekkelijk is dit rekenwerk niet.

  Gelukkig kunnen we daarvoor beroep doen op een aantal hulpmiddelen, zoals (eventueel on-line) Conversion Calculators.

  Enkele ervan vind je hier:

  https://webdeveloper.earthweb.com/rep...econverter.htm

  https://www.matisse.net/bitcalc/

  https://www.t1shopper.com/tools/calculate/

  2010 Phil O'Sophe, voor Minatica.be
  Reacties 8 Reacties
  1. swake's schermafbeelding
   swake -
   Even corrigeren

   Elektrische stroom of spanning word uitgedrukt in Volt : Afkorting = V , Symbool is U
   Stroomsterkte word uitgedrukt in Ampére : Afkorting = A , symbool is I .
  1. peenif's schermafbeelding
   peenif -
   Even corrigeren - elektrische stroom en elektrische spanning is niet hetzelfde - het artikel van Phil O' is wel degelijk juist.
  1. swake's schermafbeelding
   swake -
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door peenif Bekijk bericht
   Even corrigeren - elektrische stroom en elektrische spanning is niet hetzelfde - het artikel van Phil O' is wel degelijk juist.
   Inderdaad artikel is juist, eerste tabel is verkeerd

   Stroomsterkte word uitgedrukt in Ampére en is de afkorting I

   Wat zegt de wet van Ohm

   U = I x R , wet van Ohm zegt toch niet U = A x R

   Tabel is wel een beetje onduidelijk naar mijn mening. Onder Elektrische stroom versta ik "spanning" wat uitgedrukt word in Volt en stroomsterkte uitgedrukt word in Ampére.
  1. peenif's schermafbeelding
   peenif -
   U = I x R , wet van Ohm zegt toch niet U = A x R
   Wie beweert het tegendeel? U = I x R is de wet van Ohm geschreven in afkortingen / schrijf je die in symbolen zou die V = A x Ω moeten zijn.

   Onder Elektrische stroom versta ik "spanning" wat uitgedrukt word in Volt
   Dat is nu precies wat U verkeerd verstaat, elektrische stroom (I/A) is stroomsterkte en geen spanning (U/V)

   Er zijn meerdere handboeken waar U dit kunt nazien maar ook hier bv.:

   Elektrische_stroom

   Wat is er dan onduidelijk of fout aan die tabel.
  1. Phil O'Sophe's schermafbeelding
   Phil O'Sophe -
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door swake Bekijk bericht
   Inderdaad artikel is juist, eerste tabel is verkeerd

   Stroomsterkte word uitgedrukt in Ampére en is de afkorting I

   Wat zegt de wet van Ohm

   U = I x R , wet van Ohm zegt toch niet U = A x R

   Tabel is wel een beetje onduidelijk naar mijn mening. Onder Elektrische stroom versta ik "spanning" wat uitgedrukt word in Volt en stroomsterkte uitgedrukt word in Ampére.

   Dat is dan nét hetgeen je verkeerd verstaat.
   De bewuste tabel komt uit de "officiële lijst" van eenheden in het IS-stelsel.
  1. peenif's schermafbeelding
   peenif -
   Dat is dan nét hetgeen je verkeerd verstaat.
   Had ik toch reeds gezegd, Phil O' toch, teveel spanning zeker of laat de stroming het afweten?
  1. Phil O'Sophe's schermafbeelding
   Phil O'Sophe -
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door peenif Bekijk bericht
   Had ik toch reeds gezegd, Phil O' toch, teveel spanning zeker of laat de stroming het afweten?
   Het valt nog mee !
  1. compuchrisje's schermafbeelding
   compuchrisje -
   Dat is allemaal toch snel op te lossen? Test het uit gewoon! Is het spanning of stroom? Proefondervindelijk dus, hoewel ik zo'n stil vermoeden heb dat het resultaat hetzelfde zal zijn of het nu in I of A is uitgedrukt. Hernieuwing van een kapbeurt zal vermoedelijk wel nodig zijn.