Weergegeven resultaten: 1 t/m 5 van 5
 1. #1
  Gevorderd   gideon's schermafbeelding
  Geregistreerd
  2 maart 2006
  Locatie
  Doetinchem
  Berichten
  413
  Bedankjes
  142
  Bedankt
  53 keer in 32 posts

  Goed internet explorer loopt soms vast

  Ik had al eens eerder dit probleem gehad, maar dan alleen bij youtube filmpjes. Ik heb uiteindelijk windows opnieuw geinstalleerd en het probleem was verholpen. Het probleem is dus weer terug, soms gebeurd het nog wel eens dat internet explorer vastloopt en ik dan alleen nog maar kan internetten met firefox. Dit is hoogstes irritant. Wie kan me hier van afhelpen? Ik heb ook een dds logje erbij gedaan, omdat dit bij de vorige test werd gevraagd, misschien overbodig?!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:43:32, on 3-1-2009
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)
  Boot mode: Normal
  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
  C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Users\Gideon\AppData\Local\Temp\Eraser\eraser.e xe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Belkin\Network USB Hub Control Center\Connect.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\VideoView\StkHK.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\Transports\NclIrSrv.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\Transports\NclIVTBTSrv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IELowutil.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\sw g.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [BtTray] "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles
  O4 - HKLM\..\Run: [Nokia FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe" /command:faststart
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Users\Gideon\AppData\Local\Temp\Eraser\eraser.e xe -hide
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Control Center van netwerk-USB-hub van Belkin.lnk = C:\Program Files\Belkin\Network USB Hub Control Center\Connect.exe
  O4 - Startup: Temporary Shortcut.lnk = D:\autorun.exe
  O4 - Global Startup: Nokia Ovi Suite.lnk = C:\Program Files\Nokia\Ovi\Suite\RunLauncher.exe
  O8 - Extra context menu item: BitChe It! - C:\Program Files\BitCheIt\bc.hta
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata...SUploader4.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Windows\system32\skype4com.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: BlueSoleilCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe
  O23 - Service: BsHelpCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe
  O23 - Service: TeamViewer 4 (TeamViewer4) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version4\TeamViewer_Service.exe
  O23 - Service: TwonkyMedia - PacketVideo - C:\Program Files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\TwonkyMedia.exe
  --
  End of file - 9308 bytes  DDS (Version 1.1.0) - NTFSx86
  Run by Gideon at 12:47:04,46 on za 03-01-2009
  Internet Explorer: 8.0.6001.18241 BrowserJavaVersion: 1.6.0_11
  Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.31.1043.18.2046.893 [GMT 1:00]
  AV: avast! antivirus 4.8.1282 [VPS 090102-0] *On-access scanning disabled* (Outdated)
  ============== Running Processes ===============
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Windows\system32\WLANExt.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
  C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Users\Gideon\AppData\Local\Temp\Eraser\eraser.e xe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Belkin\Network USB Hub Control Center\Connect.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
  C:\Windows\system32\PSIService.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
  C:\Windows\System32\StkCSrv.exe
  C:\Program Files\TeamViewer\Version4\TeamViewer_Service.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\TeamViewer\Version4\TeamViewer.exe
  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k WindowsMobile
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe
  C:\Program Files\VideoView\StkHK.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\Transports\NclIrSrv.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\Transports\NclIVTBTSrv.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Windows\system32\DllHost.exe
  C:\Windows\system32\DllHost.exe
  C:\Windows\system32\DllHost.exe
  C:\Users\Gideon\Desktop\dds.scr
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  ============== Pseudo HJT Report ===============
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  uURLSearchHooks: Yahoo! Toolbar: {ef99bd32-c1fb-11d2-892f-0090271d4f88} -
  BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll
  BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program files\java\jre6\bin\ssv.dll
  BHO: {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - No File
  BHO: Windows Live Aanmelden - Help: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
  BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.0.926.3450\sw g.dll
  BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  TB: &Google: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17} - c:\program files\daemon tools toolbar\DTToolbar.dll
  uRun: [Sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun
  uRun: [swg] c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe
  uRun: [MsnMsgr] "c:\program files\windows live\messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  uRun: [Eraser] c:\users\gideon\appdata\local\temp\eraser\eraser.e xe -hide
  uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe
  mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  mRun: [NvSvc] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  mRun: [SMSERIAL] c:\program files\motorola\smserial\sm56hlpr.exe
  mRun: [SynTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe
  mRun: [avast!] c:\progra~1\alwils~1\avast4\ashDisp.exe
  mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe"
  mRun: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  mRun: [PWRISOVM.EXE] c:\program files\poweriso\PWRISOVM.EXE
  mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe"
  mRun: [RtHDVCpl] c:\program files\realtek\audio\hda\RtHDVCpl.exe
  mRun: [Skytel] c:\program files\realtek\audio\hda\Skytel.exe
  mRun: [Corel Photo Downloader] "c:\program files\common files\corel\corel photodownloader\Corel PhotoDownloader.exe" -startup
  mRun: [BtTray] "c:\program files\ivt corporation\bluesoleil\BtTray.exe"
  mRun: [NokiaMServer] c:\program files\common files\nokia\mplatform\NokiaMServer /watchfiles
  mRun: [Nokia FastStart] "c:\program files\nokia\nokia music\NokiaMusic.exe" /command:faststart
  StartupFolder: c:\users\gideon\appdata\roaming\micros~1\windows\s tartm~1\programs\startup\contro~1.lnk - c:\program files\belkin\network usb hub control center\Connect.exe
  StartupFolder: c:\users\gideon\appdata\roaming\micros~1\windows\s tartm~1\programs\startup\tempor~1.lnk - d:\autorun.exe
  StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\sta rtup\nokiao~1.lnk - c:\program files\nokia\ovi\suite\RunLauncher.exe
  IE: BitChe It! - c:\program files\bitcheit\bc.hta
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~3\office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - {2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\windows\windowsmobile\INetRepl.dll
  IE: {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - {2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\windows\windowsmobile\INetRepl.dll
  IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~3\office12\REFIEBAR.DLL
  Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\windows\system32\skype4com.dll
  ================= FIREFOX ===================
  FF - ProfilePath - c:\users\gideon\appdata\roaming\mozilla\firefox\pr ofiles\jjpkq2jp.default\
  FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
  FF - component: c:\program files\daemon tools toolbar\firefoxdtt\components\DTToolbarFF.dll
  FF - component: c:\programdata\google\toolbar for firefox\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\googletoolbarloader.dll
  FF - component: c:\programdata\google\toolbar for firefox\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\metricsloader.dll
  FF - plugin: c:\program files\google\google updater\2.4.1399.3742\npCIDetect13.dll
  ============= SERVICES / DRIVERS ===============
  R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-11-13 110160]
  R3 NETw5v32;Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit;c:\windows\system32\drivers\NETw5v32.sys [2008-6-26 3662848]
  R3 StkCMini;Syntek AVStream USB2.0 2M WebCam;c:\windows\system32\drivers\StkCMini.sys [2008-11-12 1262720]
  R3 sxuptp;SXUPTP Driver;c:\windows\system32\drivers\sxuptp.sys [2008-11-13 62464]
  R3 teamviewervpn;TeamViewer VPN Adapter;c:\windows\system32\drivers\teamviewervpn. sys [2008-1-7 25088]
  R4 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswF sBlk.sys [2008-11-13 20560]
  R4 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\as wMonFlt.sys [2008-11-13 51792]
  R4 StkSSrv;Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service;c:\windows\system32\StkCSrv.exe [2008-11-12 24576]
  R4 TeamViewer4;TeamViewer 4;c:\program files\teamviewer\version4\TeamViewer_Service.exe [2008-12-15 185640]
  S3 BthAvrcp;Bluetooth AVRCP-profiel;c:\windows\system32\drivers\BthAvrcp.sys [2008-7-10 15872]
  S4 TwonkyMedia;TwonkyMedia;c:\program files\nokia\nokia home media server\media server\twonkymedia.exe -serviceversion 0 --> c:\program files\nokia\nokia home media server\media server\TwonkyMedia.exe -serviceversion 0 [?]
  =============== Created Last 30 ================
  2009-01-03 12:43 <DIR> --d----- c:\program files\Trend Micro
  2008-12-30 19:54 <DIR> --d----- C:\1
  2008-12-30 01:37 105,016 a------- c:\windows\system32\PresentationCFFRasterizerNativ e_v0300.dll
  2008-12-30 01:37 97,800 a------- c:\windows\system32\infocardapi.dll
  2008-12-30 01:37 622,080 a------- c:\windows\system32\icardagt.exe
  2008-12-30 01:37 43,544 a------- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll
  2008-12-30 01:37 37,384 a------- c:\windows\system32\infocardcpl.cpl
  2008-12-30 01:37 11,264 a------- c:\windows\system32\icardres.dll
  2008-12-30 01:37 781,344 a------- c:\windows\system32\PresentationNative_v0300.dll
  2008-12-30 01:37 326,160 a------- c:\windows\system32\PresentationHost.exe
  2008-12-30 01:29 96,760 a------- c:\windows\system32\dfshim.dll
  2008-12-30 01:29 282,112 a------- c:\windows\system32\mscoree.dll
  2008-12-30 01:29 41,984 a------- c:\windows\system32\netfxperf.dll
  2008-12-30 01:29 158,720 a------- c:\windows\system32\mscorier.dll
  2008-12-30 01:29 83,968 a------- c:\windows\system32\mscories.dll
  2008-12-21 13:44 <DIR> --d----- c:\users\gideon\appdata\roaming\TeamViewer
  2008-12-21 13:43 <DIR> --d----- c:\program files\TeamViewer
  2008-12-21 13:42 <DIR> --d----- c:\users\gideon\temp
  2008-12-20 18:20 316,902,307 a------- c:\windows\MEMORY.DMP
  2008-12-20 07:40 1,659,392 a------- c:\windows\system32\mshtml.tlb
  2008-12-19 23:53 <DIR> --d----- c:\programdata\albelli photo book creator Extra
  2008-12-19 23:53 <DIR> --d----- c:\progra~2\albelli photo book creator Extra
  2008-12-19 23:53 <DIR> --d----- c:\program files\albelli photo book creator Extra
  2008-12-19 23:48 <DIR> --d----- c:\program files\Defraggler
  2008-12-19 19:49 <DIR> --d----- c:\users\gideon\appdata\roaming\Nseries
  2008-12-19 19:48 <DIR> --d----- c:\programdata\PC Suite
  2008-12-19 19:18 <DIR> --d----- c:\programdata\NokiaMusic
  2008-12-19 19:18 <DIR> --d----- c:\progra~2\NokiaMusic
  2008-12-19 19:17 <DIR> --d----- c:\program files\common files\muvee Technologies
  2008-12-19 19:16 <DIR> --d----- c:\program files\common files\Nokia
  2008-12-19 19:15 <DIR> --d----- c:\windows\Downloaded Installations
  2008-12-19 19:13 18,816 a------- c:\windows\system32\drivers\pccsmcfd.sys
  2008-12-19 19:06 90,624 a------- c:\windows\system32\nmwcdcls.dll
  2008-12-19 19:06 <DIR> --d----- c:\program files\Nokia
  2008-12-19 13:09 <DIR> --d----- c:\program files\RegCleaner
  2008-12-19 13:09 <DIR> --d----- c:\program files\Yahoo!
  2008-12-19 13:09 <DIR> --d----- c:\program files\CCleaner
  2008-12-19 13:00 598 a------- c:\windows\system32\SHORTCUT.INI
  2008-12-19 12:58 116 a------- c:\windows\system32\REMOTEDEVICE.INI
  2008-12-19 12:58 4,756 a------- c:\windows\system32\LOCALSERVICE.INI
  2008-12-19 12:58 98 a------- c:\windows\system32\LOCALDEVICE.INI
  2008-12-19 12:55 0 a------- c:\windows\system32\BSPRINT.INI
  2008-12-19 12:53 <DIR> --d----- c:\program files\IVT Corporation
  2008-12-19 12:53 32 a------- c:\windows\0
  2008-12-19 12:53 0 a------- c:\windows\system32\0
  2008-12-17 12:46 <DIR> --d----- c:\program files\MSXML 4.0
  2008-12-16 14:29 952 a--sh--- c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys
  2008-12-16 14:26 <DIR> --d----- c:\programdata\Corel
  2008-12-16 14:26 <DIR> --d----- c:\progra~2\Corel
  2008-12-16 14:23 <DIR> --d----- c:\program files\Corel
  2008-12-16 14:23 <DIR> --d----- c:\program files\common files\Corel
  2008-12-16 13:50 468,736 a------- c:\windows\system32\drivers\dvb7700all.sys
  2008-12-14 12:38 553 a------- c:\windows\USetup.iss
  2008-12-14 12:37 <DIR> --d----- c:\windows\system32\RTCOM
  2008-12-14 12:35 528,384 a------- c:\windows\RtlExUpd.dll
  2008-12-14 12:12 <DIR> --d-h--- c:\program files\Temp
  2008-12-13 22:54 53,248 a------- c:\windows\system32\CSVer.dll
  2008-12-13 22:31 <DIR> --d----- C:\Drivers
  2008-12-13 22:23 <DIR> --d----- c:\users\gideon\{cce54da6-4112-4f3d-a67c-4df6bd656fd8}
  2008-12-13 22:20 59,392 a------- c:\windows\system32\drivers\itecir.sys
  2008-12-13 22:20 9,728 a------- c:\windows\system32\CIRCoInst.dll
  2008-12-13 22:06 <DIR> --d----- c:\users\gideon\appdata\roaming\Uniblue
  2008-12-13 22:06 <DIR> --d----- c:\programdata\DriverScanner
  2008-12-13 22:06 <DIR> --d----- c:\program files\Uniblue
  2008-12-13 22:06 <DIR> --d----- c:\progra~2\DriverScanner
  2008-12-13 22:05 <DIR> -cd-h--- c:\programdata\{D5ABFFAD-D592-4F98-B02B-587125B4801F}
  2008-12-13 22:05 <DIR> -cd-h--- c:\progra~2\{D5ABFFAD-D592-4F98-B02B-587125B4801F}
  2008-12-12 12:31 62,208 a------- c:\windows\system32\drivers\EMS7SK.sys
  2008-12-12 12:31 42,240 a------- c:\windows\system32\drivers\ESD7SK.sys
  2008-12-11 01:29 2,048 a------- c:\windows\system32\tzres.dll
  2008-12-10 13:23 297,472 a------- c:\windows\system32\gdi32.dll
  2008-12-10 13:23 4,247,552 a------- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll
  2008-12-10 13:23 1,687,040 a------- c:\windows\system32\gameux.dll
  2008-12-10 13:23 28,672 a------- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll
  2008-12-10 13:23 2,923,520 a------- c:\windows\explorer.exe
  2008-12-10 13:22 2,855,424 a------- c:\windows\system32\mf.dll
  2008-12-10 13:22 996,352 a------- c:\windows\system32\WMNetMgr.dll
  2008-12-10 13:22 98,816 a------- c:\windows\system32\mfps.dll
  2008-12-10 13:22 94,720 a------- c:\windows\system32\logagent.exe
  2008-12-10 13:22 52,736 a------- c:\windows\system32\rrinstaller.exe
  2008-12-10 13:22 24,576 a------- c:\windows\system32\mfpmp.exe
  2008-12-10 13:22 2,048 a------- c:\windows\system32\mferror.dll
  2008-12-09 09:52 608,448 a------- c:\windows\system32\comctl32.ocx
  2008-12-09 09:52 <DIR> --d----- c:\program files\Total Video Converter
  ==================== Find3M ====================
  2009-01-03 12:44 697,782 a------- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2009-01-03 12:44 126,090 a------- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2009-01-03 12:38 27,430 a------- c:\users\gideon\appdata\roaming\nvModes.dat
  2008-12-21 13:43 143,360 a------- c:\windows\inf\infstrng.dat
  2008-12-21 13:43 51,200 a------- c:\windows\inf\infpub.dat
  2008-12-21 13:43 86,016 a------- c:\windows\inf\infstor.dat
  2008-12-19 12:55 3,049 a------- c:\windows\bthservsdp.dat
  2008-12-14 12:36 319,456 a------- c:\windows\DIFxAPI.dll
  2008-12-11 10:14 174 a--sh--- c:\program files\desktop.ini
  2008-11-25 12:58 717,296 a------- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
  2008-11-14 01:02 268,800 a------- c:\windows\system32\es.dll
  2008-11-12 17:53 51,792 a------- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
  2008-11-12 15:38 665,600 a------- c:\windows\inf\drvindex.dat
  2008-11-12 15:05 61,440 a------- c:\windows\system32\winipsec.dll
  2008-11-12 15:05 28,672 a------- c:\windows\system32\FwRemoteSvr.dll
  2008-11-12 15:05 361,984 a------- c:\windows\system32\IPSECSVC.DLL
  2008-11-12 15:05 272,896 a------- c:\windows\system32\polstore.dll
  2008-11-12 15:03 205,824 a------- c:\windows\system32\msoeacct.dll
  2008-11-12 15:02 194,560 a------- c:\windows\system32\WebClnt.dll
  2008-11-12 15:02 110,080 a------- c:\windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  2008-11-12 15:01 1,244,672 a------- c:\windows\system32\mcmde.dll
  2008-11-12 15:01 428,032 a------- c:\windows\system32\EncDec.dll
  2008-11-12 15:01 292,352 a------- c:\windows\system32\psisdecd.dll
  2008-11-12 15:00 376,320 a------- c:\windows\system32\winsrv.dll
  2008-11-12 15:00 49,664 a------- c:\windows\system32\csrsrv.dll
  2008-11-12 14:57 1,060,920 a------- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
  2008-11-12 14:57 41,984 a------- c:\windows\system32\drivers\monitor.sys
  2008-11-12 14:57 211,456 a------- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys
  2008-11-12 14:56 374,456 a------- c:\windows\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
  2008-11-12 14:55 303,616 a------- c:\windows\system32\wmpeffects.dll
  2008-11-12 14:55 2,027,520 a------- c:\windows\system32\win32k.sys
  2008-11-12 14:54 1,194,496 a------- c:\windows\system32\msxml3.dll
  2008-11-12 14:54 2,048 a------- c:\windows\system32\msxml3r.dll
  2008-11-12 14:54 414,208 a------- c:\windows\system32\msscp.dll
  2008-11-12 14:51 211,000 a------- c:\windows\system32\drivers\volsnap.sys
  2008-11-12 14:51 154,624 a------- c:\windows\system32\drivers\nwifi.sys
  2008-11-12 14:51 109,624 a------- c:\windows\system32\drivers\ataport.sys
  2008-11-12 14:51 45,112 a------- c:\windows\system32\drivers\pciidex.sys
  2008-11-12 14:51 21,560 a------- c:\windows\system32\drivers\atapi.sys
  2008-11-12 14:51 17,464 a------- c:\windows\system32\drivers\intelide.sys
  2008-11-12 14:51 104,448 a------- c:\windows\system32\DWWIN.EXE
  2008-11-12 14:50 803,328 a------- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
  2008-11-12 14:50 216,632 a------- c:\windows\system32\drivers\netio.sys
  2008-11-12 14:50 167,424 a------- c:\windows\system32\tcpipcfg.dll
  2008-11-12 14:50 24,064 a------- c:\windows\system32\netcfg.exe
  2008-11-12 14:50 22,016 a------- c:\windows\system32\netiougc.exe
  2008-11-12 14:47 220,160 a------- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys
  2008-11-12 14:47 181,760 a------- c:\windows\system32\fsquirt.exe
  2008-11-12 14:47 29,184 a------- c:\windows\system32\drivers\BTHUSB.SYS
  2008-11-12 14:47 19,456 a------- c:\windows\system32\drivers\bthenum.sys
  2008-11-12 14:45 82,432 a------- c:\windows\system32\drivers\sdbus.sys
  2008-11-12 14:44 223,232 a------- c:\windows\system32\WMASF.DLL
  2008-11-12 14:44 9,728 a------- c:\windows\system32\LAPRXY.DLL
  2008-11-12 14:44 2,048 a------- c:\windows\system32\asferror.dll
  2008-11-12 14:44 290,304 a------- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
  2008-11-12 14:43 268,288 a------- c:\windows\system32\mcbuilder.exe
  2008-11-12 14:43 223,232 a------- c:\windows\system32\SLC.dll
  2008-11-12 14:43 566,784 a------- c:\windows\system32\SLCommDlg.dll
  2008-11-12 14:43 351,232 a------- c:\windows\system32\SLUI.exe
  2008-11-12 14:43 186,368 a------- c:\windows\system32\SLLUA.exe
  2008-11-12 14:43 57,856 a------- c:\windows\system32\SLUINotify.dll
  2008-11-12 14:43 33,280 a------- c:\windows\system32\slwmi.dll
  2008-11-12 14:43 2,605,568 a------- c:\windows\system32\SLsvc.exe
  2008-11-12 14:43 39,936 a------- c:\windows\system32\slcinst.dll
  2008-11-12 14:41 113,664 a------- c:\windows\system32\drivers\rmcast.sys
  2008-11-12 14:41 14,848 a------- c:\windows\system32\wshrm.dll
  2008-11-12 14:41 11,776 a------- c:\windows\system32\sbunattend.exe
  2008-11-12 14:41 83,968 a------- c:\windows\system32\dnsrslvr.dll
  2008-11-12 14:41 24,576 a------- c:\windows\system32\dnscacheugc.exe
  2008-11-12 14:40 53,760 a------- c:\windows\system32\drivers\hdaudbus.sys
  2008-11-12 14:40 130,048 a------- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys
  2008-11-12 14:40 101,888 a------- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
  2008-11-12 14:40 84,992 a------- c:\windows\system32\drivers\srvnet.sys
  2008-11-12 14:40 58,368 a------- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
  2008-11-12 14:40 788,992 a------- c:\windows\system32\rpcrt4.dll
  2008-11-12 14:40 737,792 a------- c:\windows\system32\inetcomm.dll
  2008-11-12 14:40 84,480 a------- c:\windows\system32\INETRES.dll
  2008-11-12 14:39 152,576 a------- c:\windows\system32\imagehlp.dll
  2008-11-12 14:39 12,800 a------- c:\windows\system32\drivers\fs_rec.sys
  2008-11-12 14:39 5,120 a------- c:\windows\system32\wmi.dll
  2008-11-12 14:39 1,327,104 a------- c:\windows\system32\quartz.dll
  2008-11-12 14:39 974,336 a------- c:\windows\system32\crypt32.dll
  2008-11-12 14:38 3,505,208 a------- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
  2008-11-12 14:38 3,470,904 a------- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
  2008-11-12 14:38 633,856 a------- c:\windows\system32\user32.dll
  2008-11-12 14:38 1,341,440 a------- c:\windows\system32\msxml6.dll
  2008-11-12 14:38 2,048 a------- c:\windows\system32\msxml6r.dll
  2008-11-12 14:36 750,080 a------- c:\windows\system32\qmgr.dll
  2008-11-10 05:43 410,984 a------- c:\windows\system32\deploytk.dll
  2008-11-01 04:33 52,736 a------- c:\windows\apppatch\iebrshim.dll
  2008-11-01 04:33 2,144,256 a------- c:\windows\apppatch\AcGenral.dll
  2008-11-01 04:33 537,600 a------- c:\windows\apppatch\AcLayers.dll
  2008-11-01 04:33 449,536 a------- c:\windows\apppatch\AcSpecfc.dll
  2008-11-01 04:33 173,056 a------- c:\windows\apppatch\AcXtrnal.dll
  2008-11-01 00:23 2,560 a------- c:\windows\apppatch\AcRes.dll
  2008-10-22 04:43 241,152 a------- c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
  2008-10-22 04:43 160,768 a------- c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
  2008-10-22 04:43 95,232 a------- c:\windows\system32\PortableDeviceClassExtension.d ll
  2008-10-21 06:16 1,645,568 a------- c:\windows\system32\connect.dll
  2008-10-16 21:56:28 A------- 1,524,736 c:\windows\system32\wucltux.dll
  ============= FINISH: 12:47:33,31 ===============
  Laatst gewijzigd door gideon; 3 januari 2009 om 13:50
  Check it out!!
  (\__/)
  (='.'=)
  (")_(")

 2. #2
  Erelid   Juisterr's schermafbeelding
  Geregistreerd
  31 juli 2006
  Locatie
  kotje aan de kust
  Berichten
  3.653
  Bedankjes
  1.008
  Bedankt
  2.268 keer in 1.411 posts
  zie toch niks bijzonders ? Is Uw videokaart wel in orde ?
  "
  "

 3. #3
  Gevorderd  
  Geregistreerd
  30 september 2006
  Locatie
  België
  Berichten
  255
  Bedankjes
  186
  Bedankt
  76 keer in 59 posts
  Internetten met Firefox is irritant? Welke problemen ondervind je dan met deze browser?

 4. #4
  Gevorderd   gideon's schermafbeelding
  Geregistreerd
  2 maart 2006
  Locatie
  Doetinchem
  Berichten
  413
  Bedankjes
  142
  Bedankt
  53 keer in 32 posts
  sluit deze topic maar! kan er niks mee. Heb nu tijdelijk firefox gedownload.
  Check it out!!
  (\__/)
  (='.'=)
  (")_(")

 5. #5
  Erelid   Juisterr's schermafbeelding
  Geregistreerd
  31 juli 2006
  Locatie
  kotje aan de kust
  Berichten
  3.653
  Bedankjes
  1.008
  Bedankt
  2.268 keer in 1.411 posts
  wat U wil.
  "
  "

Discussie informatie

Users Browsing this Thread

Momenteel bekijken 1 gebruikers deze discussie. (0 leden en 1 gasten)

Soortgelijke discussies

 1. windows explorer loopt vast,....
  Door Goran in forum HijackThis
  Reacties: 2
  Laatste bericht: 17 augustus 2008, 17:08
 2. Ie explorer loopt vast
  Door Emtec in forum HijackThis
  Reacties: 7
  Laatste bericht: 21 juli 2007, 19:01
 3. pc loopt soms vast
  Door fredje3 in forum HijackThis
  Reacties: 15
  Laatste bericht: 7 december 2006, 22:28
 4. pc vertraagt en loopt soms vast
  Door fredje3 in forum HijackThis
  Reacties: 21
  Laatste bericht: 24 september 2006, 10:20
 5. Explorer loopt vast
  Door GuntherS in forum Windows
  Reacties: 4
  Laatste bericht: 21 augustus 2005, 20:57

Favorieten/bladwijzers

Favorieten/bladwijzers

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •