Het icoontje voor de regeling van het geluid is van de werkbalk verdwenen.
Hoe is dat te herstellen?