Is het mogelijk om, in WORD, in een zelfde document (blad) zowel horizontale als verticale tekst te plaatsen?

Men kan wel het volgende doen:

HORIZONTAAL

V
E
R
T
I
C
A
A
L

maar dat is niet de bedoeling.