Smalschrift: de smalle variant van een lettertype (font) waardoor je meer tekens op een regel kan plaatsen.