Uitbreiding. Zo heeft men uitbreidingskaarten (expansion card), uitbreidingsbus (expansion bus)