Greenwich electronic Time. Voorstel van premier Blair om vanaf 1 januari 2000 alle computerklokken op internet dezelde internationale tijdsstandaard te laten gebruiken. Met de GMT (Greenwich Mean Time) zijn de 24 tijdszones gedefinieerd vanaf de nulmeridiaan die door Greenwich, nabij London, loopt.