Invoer. Deze term ziet men veel bij printers, waarbij 'form feed' het een nieuw vel papier betekent.