Een geheugen kaart ter grote van een bankkaart met flash EEprom geheugen. Door middel van een stroomstoot (flash) kan het geheugen gewist worden, vandaar de naam.