Een subnet wordt gebruikt om IP-adressen uit te filteren. Netwerken worden samengesteld uit verschillende sub-netwerken. Bepaalde computers mogen enkel toegang hebben binnen een sub-netwerk, terwijl anderen over het hele netwerk toegang krijgen.

Met het subnet mask kan je je IP-adressen filteren en toegang geven tot een gedeelte van een netwerk. Zo zal een computer met subnet mask 255.255.255.0 enkel de ip adressen kunnen bereiken met het de drie eerste cijfers van zijn eigen ip adres.
Stel dat de pc het IP-adres 85.96.123.52 heeft zullen de IP-adressen 85.96.123.0 tot 85.96.123.255 te bereiken zijn.