Java Developers Kit. Dit is het programmeergereedschap om Java te programmeren en te testen, ontwikkeld door Sun.