Kelvin is een eenheid van temperatuur, 0 Kelvin is het absolute nulpunt en komt overeen met -273.15C. Dit is nog nooit bereikt.