Processors verwerken hele stromen gegevens in fracties van een seconde, dit noemt men de klokfrequentie. Een MHz betekent een miljoen instructies per seconde.