= Network Attached Storage. Het gaat hier om harde schijven die rechtstreeks op een netwerk kunnen aangesloten worden, zonder tussenkomst van een computer. De schijven zijn toegankelijk vanaf eender welke computer in het netwerk.