De bit rate is de transmissiesnelheid van gegevens. Dit wordt uitgedrukt in bps (bits/seconde), Kbps (Kilo bits/seconde) of Mbps (Mega bit/seconde). Let hierbij op dat de 'b' een kleine letter is. Bps met een grote 'B' betekend immers Byte/seconde en is dus 8 keer minder.