= Optical Character Recognition. Dit is vooral van toepassing bij het inscannen van teksten. Normaal gezien worden ze opgeslagen als afbeelding, maar de tekst kan enkel bewerkt worden als ze is omgezet in tekens. Dit gebeurt met OCR-software, zodat de tekst met een word-editor verder kan aangepast worden.